Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale.

Magdalena Rajtar-Zięba

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 723 977 551, 17 870 15 85

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała.
 2. Kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu 17 870 15 85
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 4. a) 6 ust. 1 lit. c RODO obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 5. b) 6 ust.1 lit. a RODO wyraźnej, dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą
 6. c) 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, w której osoba, której dane dotyczą jest stroną.
 7. d) 6 ust. 1 lit. f RODO Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane
  i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 8. Cele, da których zbierane były Pani / Pana dane osobowe od początku 2018 r. nie uległy zmianie.
 9. Podanie przez Pana / Panią danych obowiązkowych jest:
 10. a) dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody
 11. b) obowiązkowe, jeśli zostało określone w przepisach prawa lub odbywa się w celu zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności lub niezawarcie umowy.
 12. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom które przetwarzają Pana / Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmiotom przetwarzającym) lub innym podmiotom niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 13. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 14. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane / usuwane zgodnie z kategorią archiwalną obowiązującą w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą
  w Boguchwale.
 15. W przypadku, kiedy przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 16. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z zapisami Rozporządzenia.
 17. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kiedy Pani / Pan uzna, że przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 18. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.