1 1

Zalecane do uprawy odmiany roślin rolniczych w woj. podkarpackim na 2021 r.

Zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu, koordynującą PDO dla województwa podkarpackiego z Samorządem Województwa Podkarpackiego i Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Wojewódzkiego Zespołu PDO została utworzona lista odmian zalecanych dla województwa podkarpackiego.

1 21 31 41 51 6

Załączniki:
Pobierz plik (LOZ w woj. podkarpackim na 2021 r..pdf)LOZ w woj. podkarpackim na 2021 r..pdf[ ]1895 kB