Wrzesień to miesiąc siewu wszystkich zbóż ozimych. Każdy rolnik staje więc przed IMG 3410koniecznością wyboru odpowiedniej odmiany do siewu. Ze względu na bardzo bogaty wybór odmian warto kierować się tutaj niezależnymi informacjami, którymi są coroczne wyniki badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Na ich podstawie powstają Listy Odmian Zalecanych (LOZ) dla danego województwa. Na listach zamieszczane są odmiany charakteryzujące się wysokim i stabilnym plonowaniem, podwyższoną odpornością na wyleganie i choroby oraz podwyższoną zimotrwałością.

Wykazały one w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania przez rolników lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

 W 2017 roku na liście LOZ dla województwa podkarpackiego znalazły się następujące odmiany zbóż ozimych:

IMG 2942 2Gatunek - Pszenica ozima

 1. Artist
 2. Belissa
 3. Fidelius
 4. Hondia
 5. Linus
 6. Mulan
 7. Ostroga (ostka)
 8. Patras
 9. Platin
 10. RGT Kilimanjaro

Gatunek - Jęczmień ozimy

IMG 3402

 1. Antonella
 2. Henriette
 3. Holmes
 4. KWS Meridian
 5. Scarpia
 6. Souleyka
 7. SU Elma ®
 8. Zenek

Gatunek - Pszenżyto ozime

 1. Borowik
 2. Fredro
 3. Meloman
 4. RotondoIMG 3397
 5. Subito

Gatunek - Żyto ozime

 1. Dańkowskie Amber
 2. Dańkowskie Diament
 3. Dańkowskie Złote
 4. Dańkowskie Rubin
 5. Stanko
 6. SU Drive F1
 7. SU Performer F1
 8. SU Stakkato F1

Poniżej prezentujemy charakterystykę odmian pszenicy ozimej, ze względu na to, że jest to najczęściej uprawiany gatunek zbóż ozimych, które znalazły się na LOZ dla województwa podkarpackiego w bieżącym roku.

 1. Artist (rok rejestracji 2013) odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Zimotrwałość mała do średniej (4,0). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew – dość duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów – średnia, na brunatną plamistość liści i septoriozy liści – dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowca: DSV Polska

 1. Belissa (rok rejestracji 2014) odmiana chlebowa (grupa B). Plenność średnia. Zimotrwałość prawie średnia (4,5). Odporność na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę liści – średnia, na rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Spółka z o.o. Grupa IHAR

 1. Fidelius (rok rejestracji 2010) odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego – duża, na rdzę brunatną – dość duża, na fuzariozę kłosów – średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na septoriozę liści – mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie – średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowca: Danko Hodowla Roślin

 1. Hondia (rok rejestracji 2014) jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Zimotrwałość prawie średnia (4,5). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów – dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Hodowca: Danko Hodowla Roślin

 1. Linus (rok rejestracji 2011) jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na ważniejsze choroby – średnia, jedynie na rdzą brunatną – dość duża. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki – dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska

 1. Mulan (rok rejestracji 2008) odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Zimotrwałość średnia do dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów – średnia do dobrej, brunatną plamistość liści i septoriozę liści – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dobra. Rośliny średniowysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia. Liczba opadania średnia do dobrej. Zawartość białka niska do średniej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS średni do dobrej. Wydajność ogólna mąki – średnia do dobrej.

Hodowca: Saaten-Union Polska

IMG 0469 2

 1. Ostroga (rok rejestracji 2008) jakościowa odmiana chlebowa (grupa A) odmiana oścista. Mrozoodporność wysoka. Odporność na mączniaka prawdziwego – średnia, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści – wysoka, septoriozę liści i septoriozę plew – dobra. Rośliny średniowysokie, o dobrej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren wysoka. Zawartość białka i zawartość glutenu – wysoka. Odporność na porastanie ziarna w kłosie – wysoka.

Hodowca: Danko Hodowla Roślin

 

 1. Patras (rok rejestracji 2012) jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Zimotrwałość dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego - dobra, brunatną plamistość liści – średnia, rdzę brunatną, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – średnia do dobrej. Rośliny niskie do średnich, odporność na wyleganie – niska do średniej. Termin kłoszenia i dojrzewania średniowczesny. Masa 1000 ziaren wysoka do bardzo wysokiej. Liczba opadania dobra do bardzo dobrej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dobry. Wydajność ogólna mąki – dobra do bardzo dobrej.

Hodowca: DSV Polska

 1. Platin (rok rejestracji 2012) odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość mała do średniej (4). Odporność na rdzę brunatną – duża, choroby podstawy źdźbła i septoriozę plew - średnia, mączniaka prawdziwego – dość mała, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – dość duża. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporność na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała. Ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: Saaten-Union Polska

 1. RGT Kilimanjaro (rok rejestracji 2014) jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Zimotrwałość mała do średniej (4,0). Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną plamistość liści – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna – przeciętna, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby -przeciętna.

Reprezentant zachowującego: RAGT Semences Polska

® odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie rocznych badań lub mniejszej liczby doświadczeń.

 

Opracowano na podstawie literatury: Anna Moskal, Katarzyna Sitek