W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 14 grudnia odbyło się szkolenie skierowane do producentów mięsa wołowego.

Organizatorami przedsięwzięcia, w którym uczestniczyło blisko 90 hodowców byli: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz PODR w Boguchwale.

O organizacji i ekonomii chowu i hodowli bydła mięsnego wykład wygłosił dr Marcin Gołębiewski.

Józef Wojewódzki, reprezentujący Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przedstawił zagadnienia związane z system QMP w produkcji bydła mięsnego oraz poruszył temat uboju rytualnego i o planach zmian ustawodawczych w tej kwestii.

Natomiast profilaktykę weterynaryjną w chowie bydła mięsnego omówił lek. wet. Wojciech Wójcik.

Niezmiernie ważnym zagadnieniem dla podkarpackiej hodowli jest wykorzystanie użytków zielonych w chowie bydła mięsnego, z którym zapoznali uczestników dr inż. Władysław Brejta z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej oraz Adam Radkowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Na zakończenie Ewa Nęczyńska z PODR z s. w Boguchwale przedstawiła zgromadzonym hodowcom i producentom bydła możliwości pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 na rozwój hodowli oraz produkcji bydła mięsnego.

Szkolenie zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Tekst i fot.
Patrycja Reszko

hodowla bydla0012 hodowla bydla0015

hodowla bydla0018 hodowla bydla0049

hodowla bydla0053 hodowla bydla0056

hodowla bydla0047 hodowla bydla0052

 hodowla bydla0062 hodowla bydla0096

hodowla bydla0102 hodowla bydla0113

hodowla bydla0121 hodowla bydla0131