15 grudnia w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

Uczestnikami konferencji byli rolnicy i organizacje zaangażowane w realizację Programu, naukowcy, samorządowcy, administracja rządowa i doradcy PODR Boguchwała.

Konferencję otworzył Lucjan Kuźniar - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który podziękował uczestnikom programu za zaangażowanie w jego realizację oraz zasygnalizował odbiór efektów programu na stan środowiska dostrzegany przez ościenne regiony.

Podsumowanie pierwszego roku realizacji II edycji programu i osiągnięte w trakcie realizacji efekty omówiła dyrektor Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Zofia Kochan.

Uboczne, aczkolwiek pozytywne efekty wdrożenia programu w zakresie zwalczania uciążliwego chwastu jakim jest Barszcz Sosnowskiego w imieniu prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprezentowała Magdalena Chmaj-Worosz.

Prof. dr hab. inż. Maria Ruda zaprezentowała wykład naukowy „Wpływ wypasu naturalnego oraz owadopylności na bioróżnorodność w rolnictwie w kontekście przyrodniczym, gospodarczym i społecznym".

Ciekawe zagadnienia związane z efektami wypasu naturalnego na zmniejszenie występowania uciążliwych gatunków roślin inwazyjnych oraz trudności w chemicznym zwalczaniu roślin inwazyjnych omówił dr Marian Szewczyk z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i woluntariacie w kontekście realizacji zadań publicznych zaprezentował zgromadzonym samorządowcom i członkom stowarzyszeń obcym podczas konferencji Paweł Werbowy z Dębicy.

Program spotkania uatrakcyjniła emisja filmu "Podkarpacie - Bogata księga natury" zrealizowanego w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II.

Wsparciem dla ciała była degustacja wyrobów wyprodukowanych z surowców pochodzących od uczestników Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas".

Spotkanie poprowadził Wojciech Słowik - kierownik Oddziału rolnictwa i rozwoju wsi w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Andrzej Boratyn
Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
Fot. Patrycja Reszko

wypas4 wypas15

wypas7 wypas6

wypas9 wypas15