Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy o paszach. Nowa ustawa przedłuża obowiązujące przepisy i zakłada, że do 1 stycznia 2021 r. będzie można w Polsce stosować pasze genetycznie zmodyfikowane oraz organizmy genetycznie zmodyfikowane przeznaczone do użytku paszowego w żywieniu zwierząt. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. /Dziennik Ustaw z 27.XII.2018r. pozycja 2430/

Konieczność przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO podyktowana jest faktem, iż zakaz ich stosowania od dnia 1 stycznia 2019 r. spowodowałby znaczne trudności z zakupem surowca wolnego od GMO w ilości spełniającej zapotrzebowanie hodowców.

Z analizy bilansu paszowego w Polsce wynika, że w naszej strefie klimatycznej praktycznie nie ma alternatywnych pasz wysokobiałkowych mogących całkowicie zastąpić importowaną śrutę sojową. Dlatego też czynione są starania aby zwiększyć uprawę roślin bobowatych - grochu, łubinu, bobiku, soi. W kraju nie ma uprawy soi genetycznie zmodyfikowanej, natomiast jest stosowana w żywieniu zwierząt poekstrakcyjna śruta sojowa pochodząca z nasion genetycznie modyfikowanych. Konsumenci podkreślają, aby w żywieniu zwierząt nie stosować roślin GMO.

W Polsce uprawiana jest tylko soja non–GMO. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opracował listę zalecanych do uprawy odmian soi dla 6 województw w tym również dla województwa podkarpackiego.

 

Stanisław Kawa

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa