Z uwagi na ponowne nasilenie się występowania afrykańskiego pomoru świń przypominamy o prawidłowej praktyce zabezpieczania hodowli.

 Dotychczas w Polsce potwierdzono liczne ogniska afrykańskiego pomoru świń https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/, z czego większość pojawiła się w małych gospodarstwach, w których nie przestrzegano podstawowych zasad bioasekuracji. W bieżącym roku ASF obejmuje swoim zasięgiem coraz większy obszar, a głównymi wektorami szerzenia się choroby w populacji świń są ludzie oraz  dziki. Wirus ASF nie jest chorobotwórczy dla człowieka, jednak niesie za sobą poważne straty ekonomiczne. Niestety problem opracowania skutecznej szczepionki przeciw ASF jest bardzo złożony, dlatego nie należy spodziewać się jej w najbliższym czasie. Po uzyskaniu dodatniego wyniku w kierunku ASF u jednej świni  całe zagrożone stado musi zostać zutylizowane. Zatem chcąc uniknąć likwidacji hodowli warto przyswoić sobie i wprowadzić w życie zalecenia ograniczające możliwość wystąpienia ASF:

 • ogrodzenie fermy w sposób uniemożliwiający kontakt świń z innymi zwierzętami, a w szczególności z dzikami,
 • zakup świń jedynie ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł, w których regularnie prowadzony jest monitoring,
 • kwarantanna nowo nabytych świń przez okres min. 3 tygodni (zalecane 60 dni) w budynkach odizolowanych od stada, najlepiej obsługiwanych przez innych pracowników,
 • zabezpieczenie budynków przed dostępem ptaków, gryzoni, zwierząt domowych (zamknięte drzwi, siatki w oknach i wlotach powietrza),
 • nie wpuszczanie na teren gospodarstwa osób postronnych,
 • zakaz wjazdu na teren gospodarstwa środków transportu, jeżeli to konieczne wskazany jest przejazd przez maty lub baseny dezynfekcyjne
 • umieszczenie przed wejściem do budynków inwentarskich mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym,
 • odpowiednia higiena i dezynfekcja obuwia i odzieży,
 • wykorzystywanie narzędzi do obsługi świń tylko w jednym gospodarstwie,
 • zakaz karmienia świń odpadami kuchennymi,
 • zakaz wykorzystywania słomy i zielonek zebranych z pól, na których przebywały dziki,
 • bezwzględny zakaz zakopywania padłych zwierząt,
 • rezygnacja z uczestnictwa w polowaniach,

Ponadto właściciel powinien codziennie bacznie obserwować swoje świnie i informować lekarza weterynarii o niepokojących objawach. Apeluje się również do wszystkich osób, które zauważą padłe dziki o zgłaszanie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Należy podkreślić, że za wszystkie padnięte i zabite świnie przysługuje rolnikowi odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Warunkiem przyznania rekompensaty jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji.

Tomasz Salach

Magdalena Jakubowska