Potencjał produkcyjny lochy może być wykorzystany wyłącznie pod warunkiem prawidłowej opieki nad zwierzęciem i przy zapewnieniu mu optymalnych warunków bytowania. Wysoka płodność i plenność lochy, cechy stanowiące w efekcie końcowym o efektywności ekonomicznej produkcji trzody chlewnej, mogą zostać obniżone przez nieprawidłową opiekę nad lochą w trakcie jej przygotowania do porodu.

Prawidłowy poród i przebieg okresu odchowu prosiąt jest uwarunkowany szeregiem zabiegów które hodowca powinien dokonać w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Poprawne wykonanie tych czynności prowadzi do przebiegu porodu bez komplikacji oraz do wyeliminowania wystąpienia chorób głównie zespołu MMA  . Nazwa ta, bierze się od pierwszych liter trzech zaburzeń, wchodzących w skład jednostki chorobowej: mastitis (zapalenie wymienia), metritis (zapalenie macicy) oraz agalactica (bezmleczność). Stąd syndrom ten, nazywany jest niekiedy bezmlecznością poporodową, lub gorączką poporodową.

Pierwszym zabiegiem jaki hodowca powinien wykonać przed wyproszeniem loch jest pobudzenie organizmu do wytwarzania swoistych ciał odpornościowych, właściwych dla drobnoustrojów wywołujących  schorzenia żołądkowo – jelitowe (biegunki). W tym celu lochom prośnym umożliwia się kontakt z kałem prosiąt. Odchody prosiąt podaje się na podłogę kojców gdzie zwierzęta przebywają. Czynność taką należy powtarzać 2-3 razy w tygodniu przez okres 3-4 tygodni przed porodem. Takie postepowanie hodowcy doprowadzi do tzw. naturalnego  zaszczepienia loch. Jest to szczególnie ważne u loch pierwiastek które nie miały jeszcze kontaktu z drobnoustrojami wywołującego choroby u prosiąt.

Drugim bardzo   ważnym elementem, jest adaptacja lochy do nowych warunków środowiskowych ( wprowadzenie do kojców porodowych). Czynność tą należy wykonać odpowiednio wcześnie, czyli 7- 10 dni przed planowanym wyproszeniem loch. Taki termin wprowadzenia loch do kojców porodowych umożliwia wytworzenie przez zwierzęta ciał odpornościowych przeciwko drobnoustrojom występującym w nowym środowisku. Opóźnienie przeprowadzania loch na porodówkę może doprowadzić do osłabienia odporności noworodków, której objawem może być wystąpienie u nich biegunki.

Bardzo ważna sprawą w okresie okołoporodowym u loch jest przeprowadzenie zabiegu odrobaczania. W związku z tym że jaja nicieni żołądkowo- jelitowych wydalane są przez okres 4-5 dni po zastosowaniu leku, zabieg ten należy wykonać najpóźniej 5 dni przed umieszczeniem loch na porodówce. Spowodowane jest to tym że zastosowany lek nie może być szkodliwy dla płodów które w ostatnim okresie ciąży rozwijają się najintensywniej. Opisane postepowanie przyczyni się nie tylko do dobrego samopoczucia lochy, ale opóźni także zakażenie prosiąt nicieniami.

Przed zasiedleniem kojców porodowych zalecane jest bardzo dokładne umycie i zdezynfekowanie kojców porodowych  po przebywających tam wcześniej zwierzętach. Do dezynfekcji używa się najczęściej 2% roztworu POLLENY Jod K lub sody kaustycznej. Po dezynfekcji najlepiej jest pozostawienie kojców na pewien okres pustych, czyli zastosowanie zasady całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste.

Istotnym elementem właściwego przygotowania loch do porodu i okresu karmienia prosiąt jest utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji , na co bardzo duży wpływ ma racjonalne żywienie z zachowaniem odpowiednich norm oraz higieny.

W końcowym okresie ciąży czyli od ok. 111 dnia dawkę pokarmową należy ograniczyć o połowę. Jeśli locha w okresie wysokiej ciąży czyli od 90 dnia prośności otrzymywała 3,2 kg mieszanki pełnoporcjowej dziennie, wtedy w 111,112,113 dniu podajemy jej nie więcej niż 1,6-2,0 kg mieszanki. W skład paszy w tym okresie powinny wchodzić składniki o większej zawartości włókna np. dodatek suszu z zielonek. Zaleca się, aby około połowę obniżonej dawki paszy stanowiły otręby pszenne które maja właściwości ułatwiające przesuwanie się treści pokarmowej w jelitach i lekko rozwalniające. Podawanie w tym okresie czasu zbyt treściwej paszy może doprowadzić do zaparć, do których lochy przed porodem mają naturalne skłonności. Zaparcia nie tylko utrudniają prawidłowy przebieg porodu, ale także sprzyjają występowaniu odjelitowych zakażeń bakteryjnych i zapaleniu wymienia.  Gdy powyższe działania nie przynoszą spodziewanego efektu, kolejnym zabiegiem profilaktycznym jest dodawanie do paszy soli glałberskiej łagodnego środka przeczyszczającego w dawce ok. 15g/sztukę dziennie, w ciągu ostatnich 3-5 dni przed porodem i kilka dni po jego zakończeniu.

            Podsumowując możemy stwierdzić, że przygotowując lochę do porodu należy brać pod uwagę szereg zagadnień związanych ściśle z organizacją produkcji (żywienie, profilaktyka, higiena, dezynfekcja). Jednakże, dla lochy nie mniej ważne jest, aby w jak największym stopniu zapewnić jej warunki do pełnego wyrażania instynktu macierzyńskiego. Spokój, cisza, swoboda ruchu i ściółka – to czynniki niezbędne do pełnego wyrażenia behawiou lochy przed porodem. Im więcej z nich jesteśmy w stanie losze zapewnić, tym lepiej dla niej i dla wyników naszej produkcji.

                                                                       Tomasz Salach