24 listopada 2017 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja pn. „Innowacyjność agroturystyki i turystyki wiejskiej”.

Celem konferencji było przedstawienie beneficjentom agroturystyki i turystyki wiejskiej różnych możliwości do innowacyjnego podejścia w tworzeniu produktów turystycznych na obszarach wiejskich.

Konferencję otworzył dyrektor PODR w Boguchwale Robert Pieszczoch, który witając uczestników zwrócił uwagę na możliwości województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki.

Merytoryczną część konferencji rozpoczęła Agata Sarna z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wykładem „Markowe produkty turystyki wiejskiej regionu podkarpackiego”. W swoim wystąpieniu przybliżyła tematykę produktu turystycznego, budowania marki, marketingu w turystyce. Omówiła również zmieniające się w turystyce trendy.

Kolejnym omawianym zagadnieniem było „Komunikacja interpersonalna z odbiorcą usług agroturystycznych” przedstawionym przez Sylwię Filas z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Kraków. Omówiła podstawowe umiejętności interpersonalne, przyczyny nieporozumień i jak skutecznie się porozumiewać z klientem.

Następnie głos zabrał Tadeusz Tupaj, który jako prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „GG”. W swoim wystąpieniu przybliżył historię powstania i dwudziestu lat działalności Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Gospodarstwa Gościnne”.

Na zakończenie konferencji Pani Melania Miendlar – Kisiel przedstawiła ofertę ubezpieczeniową, z której mogą skorzystać rolnicy świadczący usługi agroturystyczne.

DSC 0008 DSC 0022

IMG 6755 IMG 6762

 IMG 6802