Uwaga!

Jeżeli zamierzasz prowadzić produkcję zgodnie  z  systemami jakości żywności, skorzystaj z refundacji kosztów uzyskania certyfikatu  w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”  
 
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 28.11.2017 r. do 29.12.2017 r. w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 
 
Więcej informacji na stronie www.kowr.gov.pl