W dniu 6 grudnia 2019 r. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizował konferencję pn. „Innowacyjna uprawa roślin jagodowych: jagody kamczackiej i borówki amerykańskiej - aspekty produkcyjne i rynkowe” dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Działanie Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polskie sadownictwo jest w fazie dużych przeobrażeń. Związane jest to głównie ze zmianami w handlu oraz widocznymi trendami na rynku. Od kilku sezonów rośnie zainteresowanie sklepów sieciowych m.in. deserowymi owocami jagodowymi. Bezsprzecznie wszędzie w Europie Zachodniej widzimy spadek spożycia jabłek, co ma miejsce także w naszym kraju i wzrost spożycia truskawek, malin, borówki wysokiej, a także jagody kamczackiej. Polskie owoce są wyjątkowo smaczne, mogą być wykorzystywane w kuchni na wiele sposobów. Doskonały smak owoców i duża wartość odżywczą sprawiają, że są one stosowane bardzo często w dietetyce ze względu na małą wartość energetyczną, bogaty skład oraz wartości lecznicze. Antocyjany (naturalne barwniki niebieskie) zawarte w owocach świetnie wpływają na polepszenie wzroku człowieka i są naturalnymi antyoksydantami, ponieważ razem z witaminami A, C oraz E eliminują z organizmu nadmiar wolnych rodników, odpowiedzialnych za procesy starzenia się.

Dzięki ogromnej wiedzy i uporowi polskich sadowników/hodowców, wierzących w powodzenie wprowadzenia borówki wysokiej i jagody kamczackiej na plantacje towarowe - powstały tysiące hektarów upraw, dzięki którym Polska wyrosła na jednego z czołowych producentów tych owoców - zarówno w skali Europy, jak i całego świata. Województwo podkarpackie ma doskonałe warunki klimatyczno-glebowy do uprawy tych długowiecznych roślin, a wielu rolników jest zainteresowanych podjęciem ich towarowej produkcji.

W związku z tym rośnie też zapotrzebowanie na wiedzę i informacje potrzebne przy zakładaniu i prowadzeniu plantacji towarowych. Rozumiejąc te potrzeby i oczekiwania ze strony rolników Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizował w dniu 6 grudnia konferencję pt. „Innowacyjna uprawa roślin jagodowych: jagody kamczackiej i borówki amerykańskiej - aspekty produkcyjne i rynkowe”. Jako prelegenci wystąpili Piotr Szurek – „Berry Advisor – Profesjonalne doradztwo w zakresie upraw jagodowych” oraz Inez Gamrat – „Timac Agro Polska”. Piotr Szurek omówił m.in. zagadnienia:

-          dobór i przygotowanie stanowiska pod jagodę kamczacką i borówkę amerykańską;

-           woda i jej znaczenie w produkcji jagody kamczackiej i borówki amerykańskiej;

-           organizacja plantacji;

-           przygotowanie gleby;

-           dobór odmian jagody kamczackiej i borówki amerykańskiej na plantacje towarowe a wymagania współczesnego rynku;

-           sadzenie - materiał szkółkarski;

-           prowadzenie plantacji w pierwszych latach po posadzeniu i plantacji owocujących;

-           ochrona jagody kamczackiej i borówki amerykańskiej w zgodzie z współczesnymi wymaganiami rynku;

-           wpływ cięcia na jakość owoców jagody kamczackiej i borówki amerykańskiej;

-           rynek jagody kamczackiej i borówki amerykańskiej w Polsce i Europie – trendy.

Pani Inez Gamrat przedstawiła uczestnikom konferencji zagadnienia związane z nawożeniem jagody kamczackiej i borówki amerykańskiej w warunkach zmieniającego się klimatu, programy nawożenia w formie fertygacji tych roślin z wykorzystaniem nawozów firmy Timac Agro.

Z okazji zorganizowania ww. konferencji została wydana broszura informacyjna, której współautorami są wymienieni prelegenci oraz Paweł Korfanty właściciel gospodarstwa szkółkarskiego „Korfanty Gospodarstwo Szkółkarskie”.

W konferencji uczestniczyło ponad siedemdziesięciu rolników już prowadzących plantacje oraz zamierzających podjąć produkcję borówek i/lub jagód.

Chcielibyśmy, aby nasz Ośrodek był w przyszłości miejscem, w którym plantatorzy borówek i jagód będą mogli systematycznie spotykać się ze sobą oraz spotykać się ze specjalistami branżowymi, po to by doskonalić swój zawodowy warsztat i osiągać pożądane wyniki produkcyjne w swoich gospodarstwach. O organizacji kolejnych konferencji będziemy Państwa informować.

Małgorzata Wilk

Piotr Błażejowski