W dniu 21 listopada 2019 r. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizował konferencję pn. "Nowoczesne ekonomiczne aspekty prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym” dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Działanie Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestnikami byli rolnicy z terenu naszego województwa jak również pracownicy Ośrodka. Łącznie udział w niej wzięło około 80 osób. Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia związane z postępem technologiczny w prowadzeniu gospodarstw popartym między innymi inwestycjami w nowoczesny sprzęt, technologie, materiał siewny oraz wdrażanie innowacyjnych technik uprawy i nawożenia. Należy podkreślić, że nowoczesne rolnictwo to nie tylko ciągniki czy wydajne maszyny, ale także umiejętne zarządzanie gospodarstwem rolnym oraz współdziałania w grupach producenckich. Bardzo przydatny staje się komputer z odpowiednim oprogramowaniem, którego zastosowanie w nowoczesnych gospodarstwach jest coraz szersze.

Uczestnicy konferencji przekonali się o tym podczas pierwszej prezentacji, którą przedstawił Prezes Zarządu Firmy IDFS Sp. z o.o. Adam Patkowski, a dotyczyła ona zastosowanie programu komputerowego on-line - AGREGO.
Następnie wykład na temat inwestowania i wprowadzania innowacji, wygłosił
dr hab. inż. Dariusz Kusz profesor akademicki. Ponadto zaprezentowali się również rolnicy z terenu powiatów: dębickiego Pan Marcin Latała oraz strzyżowskiego Pan Marco Guerrini, którzy już wprowadzili innowacyjne rozwiązania w swoich gospodarstwach z udziałem dofinansowania pochodzącego ze środków Unii Europejskiej. W wystąpieniach podzielili się z uczestnikami doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w swoich gospodarstwach oraz przedstawili ekonomiczne efekty wprowadzonych inwestycji. Konferencji towarzyszyły prezentacje multimedialne

         Opracowanie: Ewa Nęczyńska