W ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale zorganizował w dnia 08-09 września 2017 r. wyjazd studyjny do Kraju Związkowego Salzburg w Górnej Austrii dla 35 osób przedstawicieli rolników, doradców, pracowników instytucji naukowych, instytucji okołorolniczych.

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie jego uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami  wynikającymi z rodzaju prowadzonej działalności rolniczej o zróżnicowanych kierunkach na terenie Austrii w szczególności w chowie i hodowli bydła rasy simentalskiej. Przyczynił się on przede wszystkim do   tworzenia sieci kontaktów pomiędzy polskimi           a zagranicznymi rolnikami, doradcami, przedstawicielami świata nauki. Ponadto operacja ta przyczyniła się do realizacji celu KSOW na lata 2014-2020 jakim jest ,,Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich’’ .

W przyszłości dzięki takim kontaktom będzie możliwe włączenie polskiej bazy genomowej dotyczącej bydła rasy simentalskiej do bazy międzynarodowej (Austria, Niemcy, Czechy).

Rolnicy, producenci, doradcy rolni to grupa docelowa, która będzie współpracować ze światem nauki i biznesu oraz będzie wdrażać nowatorskie rozwiązania we własnych gospodarstwach.

Uczestnictwo w takim wyjeździe zapewne wzmocni kontakty i wymianę informacji w relacji nauka – praktyka w chowie i hodowli bydła pomiędzy uczestnikami. Realizacja operacji umożliwi również podjęcie działań na rzecz szerszego zastosowania w praktyce wyników badawczych i innowacyjnych rozwiązań oraz opracowywania programu badań naukowych, który w większym stopniu uwzględnia potrzeby rolników.

W trakcie wyjazdu studyjnego uczestnicy (rolnicy, doradcy naukowcy, przedstawiciele instytucji rolniczych i okołorolniczych) mogli wymieniać doświadczenia, omawiać innowacyjne rozwiązania oraz nawiązać kontakty w zakresie działań innowacyjnych w rolnictwie.

W czasie wyjazdu studyjnego grupa zrealizowała następujący program:

  1. Wizyta w gospodarstwie rodziny Georga Höllera, Angererbauer, w Piesendorf prowadzących hodowlę bydła rasy simentalskiej na wysokości 900 m n.p.m.. W chwili obecnej stado ich będące pod oceną hodowlaną liczy 18 szt. krów mlecznych o wydajności ok. 9 100 kg mleka/rok i 5 buhajów reprodukcyjnych przeznaczonych do sprzedaży. Jest to gospodarstwo rodzinne wielopokoleniowe gospodarujące na 18 ha trwałych użytków zielonych oraz prowadzące działalność agroturystyczną pozwalającą przyjąć jednorazowo 16 osób. W sezonie letnim bydło bytuje w górach i wypasane jest na halach wysokogórskich będących własnością wspólnoty gruntowej razem z bydłem innych rolników członków tej wspólnoty.   Funkcję doradczą pełni Związek Hodowców. Podczas tego spotkania odbyła się dyskusja na temat hodowli bydła rasy simentalskiej i turystyki na obszarach górskich oraz aktywności młodych rolników.
  2. Wizyta na farmie rodziny Elisabeth i Johann Fersterer, Eggerbauer w Maria Alm . Jest to gospodarstwo wielopokoleniowe od 500 lat znajdujące się na wysokości 1000 m n..p..m. prowadzone przez 5 osób. Działalność rolnicza prowadzona jest na pow. 150 ha stanowiąca własność gospodarzy z czego 70 ha to łąki, 80 ha lasy. W gospodarstwie znajduje się 140 szt. bydła rasy simentalskiej w tym 35 krów mlecznych o wydajności ok. 8 000 kg mleka/rok (rekordzistka dawała 11.000,00 kg mleka/rok) . Gospodarstwo objęte jest oceną genomiczną hodowlaną. Pierwiastki oraz buhaje hodowlane sprzedawane są na aukcjach. Jako uzyskanie dodatkowego źródła dochodu prowadzona jest agroturystyka    ( 20 pokoi gościnnych). Gospodarz prowadzi również usługi rolnicze na rzecz innych rolnikow. W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej właściciele wybudowali oborę. Podobnie jak w przypadku poprzedniego gospodarstwa    w sezonie letnim gdy krowy są zasuszone, a wypas jest prowadzony na halach wysokogórskich. Sezon wycieleń przypada na miesiące wrzesień i październik.
  3. Spotkanie z przedstawicielem i prezentacja gospodarstwa rolnego szkoły Bruck an der Großglocknerstraße. Szkoła z internatem, która  prowadzi naukę w systemie trzy letnim o bardzo zróżnicowanych kierunkach związanych z rolnictwem, turystyką, gospodarstwem domowym, obróbką drewna i metalu, produkcją sera oraz przetwórstwem mięsa. Prowadzi również hodowlę bydła – Pinzgauer (35 krów mlecznych). Jest to rasa rodzima znajdująca się w zasobach genetycznych jako stado zachowawcze. Warto nadmienić, że do 1972 roku była to jedyna rasa, którą można było hodować w Kraju Związkowego Salzburg. Dzięki zmianom w przepisach pranych rolnicy mgli od tego czasu zająć się hodowlą rasy simentalskiej, która stała się rasą dominującą na tym terenie.
    Głównym celem tej szkoły jest wykształcić młodych pewnych siebie ludzi aby dać im narzędzie do przyszłości z optymizmem i sukcesem. Podstawowym atutem tej placówki jest połączenie nauki z praktyką.
  4. Uczestnictwo w Targach Zwierząt Hodowlanych i Sprzętu Rolniczego Rieder Messe 2017 . Uczestnicy wyjazdu mogli podziwiać prezentowane piękne okazy zwierząt hodowlanych różnych ras bydła, koni, trzody chlewnej. Mogli obejrzeć wystawiany nowoczesny sprzęt rolniczy znanych producentów.

Podkarpackie rolnictwo posiada bardzo duży potencjał i daje możliwości rozwoju w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie i leśnictwie. W związku z powyższym grupę docelową podczas wyjazdu studyjnego stanowiły osoby które w przyszłości staną się partnerami do wspólnego działania w dziedzinie wdrażania innowacji.

Oprócz zapoznania się z dobrymi praktykami zagranicznymi wyjazd studyjny przyczynił się do zbudowania partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, placówkami naukowo-badawczymi oraz podmiotami sfery doradczej, produkcyjnej obejmującej rolników, przetwórców i operatorów rynku. Tematyka wyjazdu była tak dobrana aby była możliwość poznania rozwiązań techniczno-technologicznych i finansowych pozwalających na praktyczne zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk przyczyniających się do uzyskanie efektów ekonomicznych, środowiskowych, edukacyjnych, informacyjnych.

Ponadto każdy z uczestników miał okazją do nawiązania kontaktów a w przyszłości współpracy, wymiany doświadczeń oraz zidentyfikowania swoich potrzeb.

Dzięki takiemu doborowi grupy docelowej była możliwość stworzenia sieci powiązań pomiędzy ww. podmiotami, identyfikacja obszarów problemowych wymagających innowacyjnych rozwiązań.

 

          b_203_135_16777215_00_images_galerie_DSC_0431.JPGb_198_136_16777215_00_images_galerie_DSC_0385.JPGb_203_135_16777215_00_images_galerie_DSC_0394.JPG

b_186_124_16777215_00_images_galerie_DSC_0341.JPG    b_201_134_16777215_00_images_galerie_DSC_0421.JPG  b_198_132_16777215_00_images_galerie_DSC_0455.JPG   b_194_129_16777215_00_images_galerie_DSC_0471.JPG   b_185_123_16777215_00_images_galerie_DSC_0481.JPG  b_190_126_16777215_00_images_galerie_DSC_0499.JPG  b_188_125_16777215_00_images_galerie_DSC_0518.JPG  b_177_118_16777215_00_images_galerie_DSC_0524.JPG   b_165_110_16777215_00_images_galerie_DSC_0526.JPG   b_149_99_16777215_00_images_galerie_DSC_0437.JPGb_162_108_16777215_00_images_galerie_DSC_0614.JPG   b_164_109_16777215_00_images_galerie_DSC_0652.JPG  b_158_105_16777215_00_images_galerie_DSC_0678.JPG  b_153_102_16777215_00_images_galerie_DSC_0690.JPG    b_154_102_16777215_00_images_galerie_DSC_0402.JPG   b_158_105_16777215_00_images_galerie_DSC_0417.JPG    b_144_96_16777215_00_images_galerie_DSC_0453.JPG   b_143_95_16777215_00_images_galerie_DSC_0478.JPGb_152_101_16777215_00_images_galerie_DSC_0461.JPG  b_146_97_16777215_00_images_galerie_DSC_0462.JPG    b_137_91_16777215_00_images_galerie_DSC_0545.JPG

 b_138_92_16777215_00_images_galerie_DSC_0550.JPG