W  ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizował 3 dniowy wyjazd studyjny do Czech pn. „Pierwsze doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych”. W wyjeździe uczestniczyło 40 osób a wśród nich rolnicy,  doradcy, pracownicy instytucji naukowych, instytucji rolniczych i  okołorolniczych, którzy zajmują się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na terenie województwa podkarpackiego i w przyszłości mogą zostać potencjalnymi członkami grupy operacyjnej.  Realizacja operacji wpisuje się w założenia  PROW na lata  2014-2020 i jest zgodna z   priorytetem związanym z   ułatwianiem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

 Wyjazd studyjny miał na celu pogłębienie wiedzy na temat działania ,,Współpraca’’ a także zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych na terenie Czech co powinno stanowić zachętę do działania i tworzenia takich grup na naszym terenie. Pozwolił również na  zaznajomienie się z  dobrymi praktykami i wymianę wiedzy z ekspertem i brokerem z Czech panem Milanem Kourilem.

Zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania czeskiej  grupy operacyjnej działającej na rzecz innowacji – EPI wzbogaciło wiedzę o praktyczne doświadczenia, które przyczynią się do  stworzenia grupy operacyjnej, która pozwoli na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na terenie województwa podkarpackiego poprzez  wprowadzanie nowego produktu, nowej lub ulepszonej usługi, nowego lub ulepszonego procesu produkcji, uprawy roślin  lub hodowli zwierząt.

Cel operacji wpisuje się w działanie 5 KSOW na lata 2014-2020 poprzez poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”.

Wizyta w regionie Czech, który charakteryzuje się podobną strukturą produkcji rolnej jak w województwie podkarpackim była okazją do budowania platformy współpracy środowisk wspierających wdrażanie innowacji w dziedzinie hodowli bydła na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. W przyszłości dzięki takim kontaktom będzie możliwe włączenie polskiej bazy genowej dotyczącej bydła rasy simentalskiej do bazy międzynarodowej . 

Uczestnicy wyjazdu - rolnicy, producenci, doradcy rolni to docelowa grupa operacyjna, która będzie współpracować ze światem nauki i biznesu oraz wdrażać nowatorskie rozwiązania we własnych gospodarstwach.

W trakcie wyjazdu studyjnego uczestnicy mogli wymieniać doświadczenia, omawiać innowacyjne rozwiązania oraz nawiązać kontakty w zakresie działań innowacyjnych w rolnictwie.

W czasie pobytu grupa zrealizowała następujący program:

  1. Farma Chýšť – największe gospodarstwo zajmujące się hodowlą bydła mięsnego i mlecznego w ilości 1800 szt o powierzchni pól uprawnych 2 600 ha.  Pasze produkowane są we własnym zakresie. W gospodarstwie średniorocznie pracuje około 60 osób.
  2. Farma w miejscowości Lhota pod Libčany – gospodarstwo o powierzchni  1400 ha. Struktura upraw obejmuje produkcję zbóż, rzepaku, buraków cukrowych. Aktualnie w gospodarstwie pracuje 20 osób.  Prowadzona jest produkcja bydła mlecznego w ilości 160 szt.
  3. Farmie Mžany – gospodarstwo o pow. 1000 ha zajmujące się uprawą zbóż na własne potrzeby oraz buraka cukrowego.  Ponadto prowadzona jest hodowla  rasy bydła simentalskiego oraz hereford w ilości średniorocznie 400-500 szt z czego 50% stanowią byki a 50% krowy.  Właścicielka gospodarstwa jest zootechnikiem w związku z czym brak jest problemów zdrowotnych.
  4. Farma Agro Jaromer – gospodarstwo 1800 ha zajmujące się hodowlą bydła mlecznego w ilości 500 krów. W całym przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 55 osób z czego 20 osób pracuje przy zwierzętach. Jest to najbardziej nowoczesna obora z pośród zwiedzanych podczas wyjazdu studyjnego. Remont finansowany był ze środków Unii Europejskiej. Żywiec eksportowany jest do Turcji.  W gospodarstwie prowadzona jest również hodowla kaczek w ilości 3500 szt.
  5. Farma  Žďárky – gospodarstwo zajmujące się hodowlą bydła mlecznego przekształcone  z gospodarstwa zajmującego się hodowlą trzody chlewnej. Usytuowane jest w dwóch miejscach. W jednym miejscu znajdują się krowy natomiast w drugim wiata z cielętami.
  6. Spotkanie z czeskim brokerem panem Milanem Kourilem, który przedstawił swoje doświadczenie,  zasady pracy oraz funkcjonowania brokera na terenie Czech.

Reasumując, należy stwierdzić, że organizacja wyjazdu studyjnego w sposób istotny przyczyni się do wzmocnienia kontaktów i wymiany informacji w relacji nauka – praktyka w chowie i hodowli bydła. Realizacja operacji umożliwi również podjęcie działań na rzecz szerszego zastosowania w praktyce wyników badawczych i innowacyjnych rozwiązań oraz opracowywania programu badań naukowych, który w większym stopniu uwzględnia potrzeby rolników i które znajdą zastosowanie w praktycznej działalności produkcyjnej gospodarstw działających na terenie Podkarpacia.  

 

b_119_79_16777215_00_images_SIR_DSC_0012.JPG       b_126_84_16777215_00_images_SIR_DSC_0262.JPG    b_128_85_16777215_00_images_SIR_DSC_0021.JPG   b_126_84_16777215_00_images_SIR_DSC_0027.JPG   b_120_80_16777215_00_images_SIR_DSC_0031.JPG   b_130_86_16777215_00_images_SIR_DSC_0033.JPG     b_122_81_16777215_00_images_SIR_DSC_0036.JPG   b_122_81_16777215_00_images_SIR_DSC_0037.JPG   b_119_79_16777215_00_images_SIR_DSC_0042.JPG   b_117_78_16777215_00_images_SIR_DSC_0050.JPG   b_129_86_16777215_00_images_SIR_DSC_0054.JPG    b_125_83_16777215_00_images_SIR_DSC_0058.JPG    b_125_83_16777215_00_images_SIR_DSC_0102.JPG   b_122_81_16777215_00_images_SIR_DSC_0124.JPG     b_114_76_16777215_00_images_SIR_DSC_0189.JPG    b_134_89_16777215_00_images_SIR_DSC_0192.JPG    b_134_89_16777215_00_images_SIR_DSC_0205.JPG   b_132_88_16777215_00_images_SIR_DSC_0210.JPG   b_129_86_16777215_00_images_SIR_DSC_0222.JPG   b_122_81_16777215_00_images_SIR_DSC_0224.JPG    b_125_83_16777215_00_images_SIR_DSC_0225.JPG    b_126_84_16777215_00_images_SIR_DSC_0227.JPG   b_132_88_16777215_00_images_SIR_DSC_0231.JPG   b_131_87_16777215_00_images_SIR_DSC_0244.JPG    b_132_88_16777215_00_images_SIR_DSC_0258.JPG   b_129_86_16777215_00_images_SIR_DSC_0260.JPG