Projekt AFINET (AgroForestry Innovation NETworks), finansowany w ramach Horyzontu 2020, w który zaangażowany jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, samorządowym, pozarządowym i rolnikami w dziedzinie agroleśnictwa czyli systemu rolniczego, w którym drzewiaste rośliny wieloletnie są w dowolny sposób zintegrowane z roślinami uprawnymi i/lub zwierzętami na tym samym gruncie.


Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest budowa Regionalnej Sieci na rzecz Innowacji w Agroleśnictwie (RAIN) w Polsce. Członkami sieci mogą być, m.in. rolnicy, właściciele lasów, przedsiębiorcy, stowarzyszenia branżowe, grupy EPI, sieci tematyczne, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie sieć skupia ponad 30 członków z terenu całego kraju. Podobne sieci tworzone są jeszcze w 8 krajach członkowskich UE. Do głównych zadań sieci należy: dostarczanie informacji o praktykach w agroleśnictwie; identyfikowanie barier, problemów i możliwości związanych z agroleśnictwem; opracowanie listy innowacji w dziedzinie agroleśnictwa.