W dniu dzisiejszym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużył termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW na lata 2014 - 2020. 

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 października 2018 r. o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r., uprzejmie informujemy, że wydłużeniu ulega termin do dnia   14 stycznia 2019 r. włącznie.
 
Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce "Pobierz wniosek" - otwórz.
 
Informacje na temat działania "Współpraca" objętego PROW na lata 2014 -2020 udzielane są w Centrali ARiMR  oraz Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 
 
Osobami do kontaktu są : 
 
Marek Silarski - broker innowacji  tel. 723 977  437
Małgorzata Wilk - koordynator SIR  tel.  17 87 01 547