W dniu 17.12.2018 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbędzie się seminarium dotyczące nowatorskiej uprawy owoców oraz produkcji wina jako działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów w zakresie wdrażania innowacji na obszarach wiejskich realizowane w ramach Działanie 2Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Operacja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Planu Operacyjnego na lata 2018-2019.

 

PROGRAM:

9.00-9.30 Rejestracja uczestników - serwis kawowy 

9.30-9.45 Powitanie gości – dyrektor PODR Boguchwała

9.45-11.15  Nowatorska uprawa roślin sadowniczych (sadzenie, nawożenie, ochrona

                    roślin, pielęgnacja gleby w rzędach i   międzyrzędziach, cięcie, formowanie)

                    prowadzona w celu uzyskania odpowiednich  odmian przeznaczonych pod

                    rodukcję wina – Dariusz Rosół wiceprezes Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia

 

11.15-11.30 Przerwa kawowa

 

11.30-13.00   Warunki higieniczno-sanitarne, innowacyjna technologia produkcji wina  wraz z doborem odpowiednich

                     odmian winogron w celu uzyskania wina o najlepszych walorach  smakowych – Dariusz Rosół 

                     Wiceprezes Stowarzyszenia Winiarz Podkarpacia

13.00 - 13.45  Ustawodawstwo dotyczące produkcji winiarskiej’ – Dariusz Rosół Wiceprezes Stowarzyszenia Winiarzy

                       Podkarpacia

13.45 – 13.30  Możliwości wsparcia finansowego innowacyjnych rozwiązań w działaniach w ramach PROW 2014

-                      2020’’ –Marcin Skórski -  Z- ca dyrektora Departamentu Działań Delegoanych Agencji Restrukturyzacji

                       i Modernizacji Rolnictwa 


13.30            Obiad