W dniu 18.12.2018 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbędzie się seminarium dotyczące nowatorskiej uprawa i przetwórstwa owoców jako działania na rzecz poszukiwania partnerów KSOW do współpracy w ramach działania ,,Współpraca’’ realizowanego w ramach Działanie 5 - Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Operacja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2018-2019.

 

PROGRAM

9.00 - 9.30       Rejestracja uczestników -  serwis kawowy

 

9.30 - 9.45       Powitanie gości –dyrektor PODR Boguchwała

9.45 - 11.15     Nowatorska uprawa roślin sadowniczych ( sadzenie, nawożenie, ochrona roślin,

                      pielęgnacja gleby w rzędach i międzyrzędziach, cięcie, formowanie) prowadzona

                       w celu uzyskania odpowiednich odmian przeznaczonych pod przetwórstwo

                       owoców dr inż. Bogusław Rząsa - Uniwersytet Rzeszowski

 

11.15 – 11.30     Przerwa kawowa

11.30 - 13.00     Warunki higieniczno-sanitarne,   innowacyjna technologia przetwórstwa

                         Owocó wraz z doborem odpowiednich odmian w celu uzyskania

                         różnorakich produktów o najlepszych walorach odżywczych, smakowych

                          i cechach ważnych dla procesu przechowalnictwa - Artur Zamorski

                          Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie

                    

13.00 - 13.45     Możliwości wsparcia finansowego innowacyjnych rozwiązań w działaniach

                            w ramach PROW 2014-2020’’ – przedstawiciel ARiMR


13.45                 Obiad