Wydział Zarządzania KSOW Biura Pomocy Technicznej MRiRW opracował  publikację zawierającą przykłady operacji zrealizowanych w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017-2018 mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej.