W dniu 8 marca br. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale organizuje konferencję pt. „Innowacyjne zastosowanie ziół w gospodarstwie” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji będzie wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami , doradcami, przedstawicielami instytucji naukowych, instytucji rolniczych, przedsiębiorcami, liderami środowisk lokalnych wspierający lub wdrażający innowacje na obszarach wiejskich zainteresowanych tematyką związana z innowacyjnymi metodami uprawy, pozyskiwania oraz zastosowania ziół . Niniejsza konferencja spowoduje realizacje:

- Priorytetu PROW na lata 2014-2020 : Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

- Celu KSOW na lata 2014-2020: Cel 4: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

- Działania KSOW na lata 2014-2020: Działanie 2 – Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Zorganizowanie konferencji dla 200 osób spowoduje wsparcie innowacji w rolnictwie oraz produkcji żywności. Tematyka związana będzie z  uprawą i stosowaniem ziół w gospodarstwie domowym oraz wykorzystaniem ich w praktyce rolniczej. Uczestnicy projektu staną się motorem do wdrażania nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przyczyni się to do wzrostu dochodu małych gospodarstw, przedsiębiorczości oraz promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Na podstawie pozyskanej wiedzy przyczynią się do stworzenia sieci kontaktów pomiędzy różnymi ogniwami, będą inicjować działalność związaną z uprawą ziół.   Realizacja operacji spowoduje zwiększenia się liczby osób, która być może podejmie próbę rozpoczęcia tego typu działalności lub będzie promować nowe rozwiązania związane z generowaniem dodatkowego dochodu na obszarach wiejskich.

W konferencji uczestniczyć mogą:

  1. Rolnicy zainteresowani tematyka związaną z uprawą, pozyskiwaniem oraz zastosowaniem ziół.
  2. Przedsiębiorcy /liderzy środowisk lokalnych wspierający lub wdrażający innowacje na obszarach wiejskich.
  3. Doradcy i służby wspierający wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. – osoby które będą inicjować metody uprawy, pozyskiwania oraz zastosowanie ziół w różnych dziedzinach.