b_300_200_16777215_00_images_SIR_DSC_0564.JPG

W dniu 8 maca br. odbyła się konferencja pt. „Innowacyjne zastosowanie ziół w gospodarstwie” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny 2018-2019.  Celem operacji było wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami , doradcami, przedstawicielami instytucji naukowych, instytucji rolniczych, przedsiębiorcami, liderami środowisk lokalnych wspierający lub wdrażający innowacje na obszarach wiejskich zainteresowanych tematyką związana z innowacyjnymi metodami uprawy, pozyskiwania oraz zastosowania ziół. Podczas konferencji Pani dr inż. architektury krajobrazu Marta Pisarek przeprowadziła wykład na temat związany z innowacyjnym zastosowaniem ziół w gospodarstwie rolnym. Pracownik działający na rzecz SIR przedstawił zasady współpracy producentów rolnych, przetwórców, nauki,  doradztwa rolniczego  w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz mozliwości  wsparcia  finansowego w ramach działania ,, Współpraca’’ objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu staną się motorem do wdrażania nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przyczynią się  do wzrostu dochodu małych gospodarstw, przedsiębiorczości oraz promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.  Ponadto będą inicjować działalność związaną z uprawą ziół.   Realizacja operacji spowoduje zwiększenia się liczby osób, która być może podejmie próbę rozpoczęcia tego typu działalności lub będzie promować nowe rozwiązania związane z generowaniem dodatkowego dochodu na obszarach wiejskich.

Cel operacji jest ściśle spójny z:

- działaniem KSOW:  Działanie 2 – Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich

- celem 4: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

- priorytetem PROW  1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich .

Zapoznanie się z tematyką przedstawioną podczas konferencji pozwoli na osiągniecie celu operacji oraz na niwelowanie jednego z  problemu na terenie Podkarpacia, którym jest brak informacji na temat korzyści wynikających z walorów stosowania ziół w swoich gospodarstwach, zasad uprawy i przechowywania, mała ilość gospodarstw zajmujących się uprawą ziół i zbyt duża ilość stosowania środków farmakologicznych zamiast preparatów ziołowych, zbyt niska wiedza na temat zachowania różnorodności genetycznej ziół. 

 

   b_250_167_16777215_00_images_DSC_0566.JPG       b_253_168_16777215_00_images_SIR_DSC_0561.JPG