W dniach 1-2 marca 2019 r odbyło się Europejskie Forum Rolnicze z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. Podczas tego dwudniowego spotkania można było poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej. Uczestnikami forum byli rolnicy, doradcy rolni, producenci i przetwórcy, członkowie branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy. Organizatorem Forum była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Podczas Forum utworzone zostało stoisko informacyjno – promocyjne na którym swoją ofertę przedstawiali pracownicy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu,  Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale. Na stoisku tym można było zapoznać się z ofertą Ośrodków, pozyskać specjalistyczną wiedzę oraz literaturę.   Pracownicy działający na rzecz innowacji w rolnictwie udzielali zainteresowanym informacji w zakresie zasad funkcjonowania SIR oraz działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym możliwości wsparcia finansowego Grup Operacyjnych.