W dniach od 15 do 17 marca 2019 pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale uczestniczyli w 25 Targach Rolniczych AGROTECH w KielcachPrzy współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie utworzone zostało stoisko wystawiennicze na którym promowane były zadania realizowane przez poszczególne Ośrodki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się nowe formy innowacji w rolnictwie. Pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale uczestniczyli w bardzo ciekawych trzech panelach dyskusyjnych na temat aktualnych trendów w rolnictwie w tym w rolnictwie ekologicznym. Przedstawiciele świata nauki, rolnicy, przedsiębiorcy i doradcy z całej Polski dzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu już wprowadzanych innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie podkreślając rolę doradztwa rolniczego. Ponadto uczestnikami dyskusji były również osoby , które stworzyły grupy operacyjne w celu aplikowania wniosku z działania ,,Współpraca’’.

Działania realizowane przez Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) mają kolosalne znaczenie w kształtowaniu polityki rolnej, działania na styku kilku podmiotów tj. producentów rolnych, ludźmi nauki , doradztwa , przetwórstwa i pozwolą na produkcję żywności najwyższej jakości.

Doradcy Ośrodków udzielali porad i informacji na tematy związane ze wsparciem finansowym na działalność rolniczą i poza rolniczą , w zakresie technologii produkcji zwierzęcej , roślinnej i ogrodnictwa. Ponadto odbyła się promocja Sieci na rzecz innowacji rolnictwa jako głównego czynnika wsparcia innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Dużym zainteresowaniem cieszyło się działanie ,, Współpraca w ramach PROW. Z materiałów szkoleniowych udostępnionych na stoisku wspólnym CDR i Ośrodków chętnie korzystali goście AGROTECHU.

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej to ćwierć wieku historii i transformacji polskiego rolnictwa. Największe targi branży rolniczej w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowane w halach wystawienniczych i największe w Polsce targi, spośród wszystkich branż gospodarki – już te dwa fakty czynią z targów AGROTECH w Kielcach miejsce, które każdy rolnik powinien obowiązkowo odwiedzić, by opłacalnie zarządzać swoim gospodarstwem.