Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o realizuje operację  pt. Nowatorskie metody produkcji roślinnej dla upraw z rodziny konopiowatych oraz zbóż ” jako działanie na rzecz wspierania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, przedstawicielami instytucji naukowych rolniczych. ramach realizacji operacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) .

Celem  operacji i jest zapoznanie uczestników z inicjatywami w kierunku tworzenia grup operacyjnych oraz poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” poprzez wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami , doradcami, przedstawicielami instytucji naukowych, przedstawicielami instytucji rolniczych i około rolniczych (służbami) wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich w zakresie innowacyjnych metod produkcji roślinnej dla upraw z rodziny konopiowatych oraz zbóż.

Grupę docelową stanowić mogą: rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele: instytucji naukowych, instytucji rolniczych i około rolniczych, pracownicy wdrażający fundusze pomocowe,   liderzy środowisk lokalnych wspierający lub wdrażający innowacje na obszarach wiejskich, doradcy.

1. W dniu 29.06.2019 r zorganizowana zostanie konferencja. 

                 Program konferencji:

930 – 1000 - rejestracja uczestników konferencji/serwis kawowy

930 – 945  - Powitanie gości

            Robert Pieszczoch Dyrektor PODR w Boguchwale          

1000 – 1130 – „Uprawa starych odmian zbóż w dobie nowoczesnego rolnictwa (orkisz, płaskurka, samopsza).”

- Tadeusz Rolnik

1130 – 1200 Serwis kawowy

1200 – 1330 – Konopie włókniste - uprawa, aspekty prawne i wykorzystanie              surowca. Uprawa i wykorzystanie lnu  w Polsce dawniej i dziś
           - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznań

1330 – 1345 – Zadania zrealizowane przez SIR oraz zasady przyznawania pomocy w ramach działania ,, Współpraca’’

1345 - 1430 -- obiad

1430 – 1515 – dyskusja i podsumowanie konferencji.

 

2. W dniach  03-10. 07 2019 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny do Rumunii ( zaproszenie wraz z programem wyjazdu i karta zgłoszeniowa w załaczeniu). 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie.pdf[ ]1373 kB
Pobierz plik (F4_karta_zgloszenia  - Rumunia.pdf)F4_karta_zgloszenia - Rumunia.pdf[ ]348 kB