-H jest dobrowolną organizacją edukacyjną, która wychodzi naprzeciw potrzebom oraz zainteresowaniom dzieci i młodzieży głównie z obszarów wiejskich i małych miast. Początki tego ruchu w Stanach Zjednoczonych sięgają 1900 roku. Obecnie jest to jedna z największych organizacji młodzieżowych w USA, prowadzonych przez setki tysięcy liderów-wolontariuszy. Ruchy o zbliżonych programach działają w ponad 80 krajach świata. Znakiem rozpoznawczym 4-H jest czterolistna koniczyna z literą ,,H” umieszczona na każdym listku. Litery na emblemacie oznaczają:

Head – głowę ; Heart – serce , Hands – ręce ,Health – zdrowie

Hasło organizacji edukacyjnej 4-H ,,Uczyć się działając” przypomina, że najbardziej efektywnym sposobem uczenia się jest samodzielne wykonywanie danej rzeczy. Jest ono również stałą zachętą stymulującą członków 4-H do zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania wiedzy. Motto ,,Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze” motywuje młodzież, jak i dorosłych liderów do ciągłego samodoskonalenia i ulepszania tego, co jest uznane za doskonałe. Członkostwo w 4-H jest otwarte dla chłopców i dziewcząt między 9 a 19 rokiem życia. Ruch ten w Polsce zainicjowany został w 1991 roku przez doradców Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego. Od tego czasu rośnie liczba członków klubów i osób zainteresowanych. Do współpracy włączyli się pracownicy PODR, nauczyciele, pracownicy domów kultury, emeryci oraz wolontariusze z różnych środowisk.

Obecnie na Podkarpaciu działa 12 klubów zrzeszających ponad 170 członków. Są to zarówno kluby środowiskowe jak i szkolne. Poprzez realizowane w nich pod opieką lidera programy edukacyjne członkowie zdobywają różnorodną wiedzę i umiejętności. Umożliwia to chłopcom i dziewczętom w jak największym stopniu rozwój drzemiącego w nich potencjału. Tematyka projektów indywidualnych i zespołowych w Klubie zależy od zainteresowań młodych ludzi. Dotyczy ona: ekologii w środowisku wiejskim, bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, promocji zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia, drobnej przedsiębiorczości, kultywowania tradycji i zwyczajów ludowych. Członkowie klubów bardzo angażują się w realizację projektów. Podejmowane działania mają duży wpływ na kształtowanie aktywnych postaw prospołecznych oraz na rozwijanie zdobytych umiejętności, które są niezbędne w życiu dorosłym do pełnienia różnych społecznych i rodzinnych ról. Współpraca z młodzieżą wpływa także na rozwój zainteresowań oraz osobowość młodych mieszkańców wsi.