STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu
montowanego na pojazdach szynowych
oraz innego sprzętu stosowanego w rolnictwie

 

1)   szkolenie podstawowe – 14 godzinne (2 dniowe)
2)   szkolenie uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe – 7 godzinne (1 dniowe)

KOSZT SZKOLENIA:

- podstawowego – 100 zł/osobę
- uzupełniającego – 75 zł/osobę

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (kupujących jak i wykonujących zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin).

 

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

TEMAT ILOŚĆ GODZIN
Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych 1
Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin 1
Integrowana ochrona roślin 2,5
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (w tym 3,5 godz. zajęć praktycznych) 4,5
Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko 3
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin 2
OGÓŁEM 14

 

 

PROGRAM SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

TEMAT ILOŚĆ GODZIN
Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 1
Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy 0,5
Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy 2

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy (w tym 1,5 godz. zajęć praktycznych)

2,5
Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy 0,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy 0,5
OGÓŁEM 7