DORADZTWO DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

1)   szkolenie podstawowe –  24 godzinne (3 dniowe)
2)   szkolenie uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe – 7 godzinne (1 dniowe)

KOSZT SZKOLENIA:
- podstawowego – 250 zł/osobę
- uzupełniającego – 75 zł/osobę

Szkolenie przeznaczone jest dla osób świadczących usługi doradcze  dotyczące metod ochrony roślin oraz dla osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin.

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

TEMAT ILOŚC GODZIN
Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych 3
Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin 2
Integrowana ochrona roślin 6
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (w tym 2,5 godz. zajęć praktycznych) 4
Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko 4
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin 5
OGÓŁEM 24

 

PROGRAM SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

TEMAT ILOŚĆ GODZIN
Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 1,5
Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy 3
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy 1
Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy 0,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin  – aktualizacja wiedzy 1
OGÓŁEM 7