INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN


1)   szkolenie podstawowe -16 godzinne (2 dniowe)
2)   szkolenie uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe – 7 godzinne (1 dniowe)

KOSZT SZKOLENIA:
- podstawowego – 125 zł/osobę
- uzupełniającego – 75 zł/osobę

Każdy producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu IP jest zobowiązany ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym lub uzupełniającym oraz posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
Szkolenia w zakresie integrowanej produkcji organizowane są oddzielnie w odniesieniu do roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych.

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

ROŚLINY SADOWNICZE
TEMAT ILOŚĆ GODZIN
Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin 0,5
Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej 1
Pielęgnacja gleby 1,5
Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych 1
Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami 2
Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami 3
Środki ochrony roślin a ochrona środowiska 1,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 1
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych) 3
Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin 0,5
Kontrola integrowanej produkcji roślin 1
OGÓŁEM 16
ROŚLINY WARZYWNE 
TEMAT ILOŚC GODZIN
Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin    0,5
Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy    1,5
Nawożenie integrowanych upraw warzyw  1
Ochrona upraw warzyw przed chwastami 2
Ochrona upraw warzyw przed chorobami   2,5
Ochrona warzyw przed szkodnikami   2
Środki ochrony roślin a ochrona środowiska    1
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)   1
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych)  3
Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach warzywnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin    0,5
Kontrola integrowanej produkcji roślin 1
OGÓŁEM 16
ROŚLINY ROLNICZE
TEMAT ILOŚĆ GODZIN
Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin 0,5
Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin    2
Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów   1
Nawożenie integrowanych upraw rolniczych   1
Ochrona upraw rolniczych przed chorobami  2
Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami   2,5
Środki ochrony roślin a ochrona środowiska    1,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)    1
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych)   3
Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin   0,5
Kontrola integrowanej produkcji roślin    1
OGÓŁEM 16

 


PROGRAM SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

ROŚLINY SADOWNICZE
TEMAT ILOŚĆ GODZIN
Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanejprodukcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów   0,5
Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej – aktualizacja wiedzy   0,5
Pielęgnacja gleby – aktualizacja wiedzy   0,5
Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych - aktualizacja wiedzy   0,5
Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami - aktualizacja wiedzy   1
Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami - aktualizacja wiedzy   1
Środki ochrony roślin a ochrona środowiska - aktualizacja wiedzy  1
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) - aktualizacja wiedzy   0,5
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy (w tym 1 godzina zajęć praktycznych)   1,5
OGÓŁEM   7
ROŚLINY WARZYWNE
TEMAT ILOŚC GODZIN
Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów    0,5
Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy – aktualizacja wiedzy   0,5
Nawożenie integrowanych upraw warzyw – aktualizacja wiedzy 0,5
Ochrona upraw warzyw przed chwastami – aktualizacja wiedzy   1
Ochrona upraw warzyw przed chorobami – aktualizacja wiedzy    1
Ochrona upraw warzyw przed szkodnikami – aktualizacja wiedzy   1
Środki ochrony roślin a ochrona środowiska – aktualizacja wiedzy   0,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – aktualizacja wiedzy   0,5
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy (w tym 1 godzina zajęć praktycznych)   1,5
OGÓŁEM 7
ROŚLINY ROLNICZE
TEMAT ILOŚĆ GODZIN
Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów  0,5
Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin - aktualizacja wiedzy    0,5
Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów – aktualizacja wiedzy    1
Nawożenie integrowanych upraw rolniczych – aktualizacja wiedzy   0,5
Ochrona upraw rolniczych przed chorobami – aktualizacja wiedzy  1
Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami – aktualizacja wiedzy  1
Środki ochrony roślin a ochrona środowiska – aktualizacja wiedzy   0,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – aktualizacja wiedzy   0,5
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy (w tym 1 godzina zajęć praktycznych)    1,5
OGÓŁEM   7