W odpowiedzi na apel Wojewody Podkarpackiego, PODR w Boguchwale prowadzi szkolenia dla pracowników, którzy w terenie prowadzą systematyczną akcję informacyjną wśród rolników naszego województwa dotyczącą występowania i profilaktyki ASF.

27 lipca br. miało miejsce jedno ze szkoleń /siódme z kolei/, w którym wzięło udział kilkudziesięciu doradców Ośrodka, dotyczące tego jakże ważnego problemu, z którym mierzą się rolnicy południowo-wschodnich województw naszego kraju. Stwierdzenie ognisk tej choroby powoduje bowiem duże straty finansowe oraz blokuje obrót, handel i eksport trzody chlewnej i wieprzowiny.

Spotkanie poprowadził p. Mirosław Welc Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, stwierdzając na wstępie - afrykański pomór świń nie zagraża ludziom, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niemniej jednak, powodem jej szerzenia bywa niestety także człowiek i dlatego tak ważne jest zachowanie podstawowych zasadach postępowania z tą chorobą. Przede wszystkim istotne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, w szczególności zgłaszanie lekarzom weterynarii nowych ognisk zachorowań i padnięć świń oraz znalezionych padłych dzikich zwierząt.

Rolnikom zaleca się także kupowanie świń wyłącznie z pewnych źródeł i utrzymywanie ich w sposób wykluczający kontakt z dzikami. Ważnym aspektem jest również stosowanie pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których hodowana jest trzoda chlewna. 

Jacek Golba 
PODR Boguchwała

Akceptowała: Justyna Wiśniowska, kier. działu MDSziW

IMG 5356 IMG 5363

IMG 5357 IMG 5345
IMG 5368 IMG 5373

foto: Jacek Golba