Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Dnia 22 marca 2019 r. w godzinach 10:30 – 15:30 w Hali Expo-Łódź na I piętrze w Sali Konferencyjnej C podczas trwających w tym czasie XXIII Targów – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR odbędzie się szkolenie pt. „Kwaterodawca to też przedsiębiorca”. Szkolenie...