Sekcja produkcji zwierzęcej

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

(opracowano w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich...

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy o paszach. Nowa ustawa przedłuża obowiązujące przepisy i zakłada, że do 1 stycznia 2021 r. będzie można w Polsce stosować pasze genetycznie zmodyfikowane oraz organizmy genetycznie zmodyfikowane przeznaczone do...

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Każde zastosowanie antybiotyków może prowadzić do narastania oporności bakterii. Ryzyko wzrasta jeżeli antybiotyki stosowane są w niewłaściwy...

Czytaj więcej: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje funduszami promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach krajowym i zagranicznych. Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję składającą się z 9 członków – przedstawicieli...