Sekcja produkcji zwierzęcej

Szanowni Państwo

Właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych zarówno w medycynie ludzkiej, jak i w medycynie weterynaryjnej, stanowi jeden z głównych obszarów polityki Unii Europejskiej mający znaczenie w odniesieniu do przeciwdziałania oporności na środki...

Czytaj więcej: „Podkarpacki Naturalny Wypas II” - podsumowanie realizacji programu

15 grudnia w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu...

Czytaj więcej: Podkarpackie rolnictwo w liczbach

Wiedza z zakresu statystyki rolnictwa może być bardzo pomocna podczas podejmowania właściwych decyzji przez rolników oraz osoby pracujące w sektorze otoczenia rolnictwa. W związku z powyższym, pragniemy w sposób syntetyczny przedstawić pewne informacje zawarte w broszurze...

Czytaj więcej: Hodowla bydła mięsnego szansą dla Podkarpacia

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 14 grudnia odbyło się szkolenie skierowane do producentów mięsa wołowego.

Organizatorami przedsięwzięcia, w którym uczestniczyło blisko 90 hodowców byli: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego...

Każdy człowiek powinien być świadom tego, że zwierzęta wymagają humanitarnego traktowania, czyli obchodzenia się z nimi w sposób uwzględniający ich potrzeby i zapewniający ochronę oraz opiekę. W celu realizacji tych warunków konieczne jest zapoznanie się z podstawowym aktem...