Dział Teleinformatyki realizuje następujące zadania:

 1. zadania związanie z utrzymaniem infrastruktury sieciowej:
  1. prowadzi nadzór nad lokalną siecią komputerową Ośrodka,
  2. prowadzi nadzór    nad    poprawnością   i    działaniem    systemów    sieciowych    działających w Ośrodku,
  3. wdraża nowe systemy sieciowe we współpracy z innymi działami,
  4. zapewnia ochronę systemów
  5. prowadzi ewidencję kont użytkowników w systemach sieciowych, oraz przydziela uprawnienia użytkownikom tych systemów.
 2. zadania związane z utrzymaniem serwerów sieciowych:
  1. przygotowuje specyfikację techniczną na zakup nowych serwerów i urządzeń sieciowych,
  2. prowadzi nadzór nad działaniem serwerów i urządzeń sieciowych,
  3. zapewnia ochronę danych przechowywanych w systemach informatycznych działających na serwerach Ośrodka.
 3. zadania związane ze sprzętem komputerowym:
  1. prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi informatycznej,
  2. przygotowuje specyfikację techniczną na potrzeby zakupowe nowego sprzętu komputerowego,
  3. prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu
 4. zadania związane z oprogramowaniem:
  1. prowadzi ewidencję oprogramowania oraz nadzór nad zainstalowanym oprogramowaniem,
  2. opiniuje zakup i sporządza specyfikację techniczną oprogramowania systemowego,     biurowego i antywirusowego,
  3. prowadzi nadzór nad działaniem
 5. zadania związane ze wsparciem użytkowników systemów teleinformatycznych:
  1. przeprowadza szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu i systemów teleinformatycznych oraz z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  2. udziela niezbędnej   pomocy   pracownikom   z    zakresu    obsługi    sprzętu    komputerowego i oprogramowania,
  3. weryfikuje i usuwa problemy
 6. zadania związane z telefonią stacjonarną, komórkową i zapewnieniem dostępu do Internetu:
  1. przygotowuje specyfikację     techniczną     dotyczącą     parametrów     łączy      internetowych i telekomunikacyjnych,
  2. prowadzi nadzór nad realizacją umów zawartych z operatorami internetowymi oraz operatorami telefonii stacjonarnej,
  3. przygotowuje specyfikację techniczną dotyczącą aparatów telefonicznych i zakresu świadczonych usług,
  4. prowadzi nadzór nad realizacją umów zawartych z operatorami telefonii komórkowej,
 7. współpracuje z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji;
 8. tworzy i administruje witrynami internetowymi;
 9. prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej;
 10. koordynuje i prowadzi nadzór zadań związanych z prawidłowym prowadzeniem Informatycznej Bazy Danych;
 11. projektuje, programuje, modernizuje i wdraża nowoczesne techniki i technologie informatyczne oraz teleinformatyczne we wszystkich obszarach działalności Ośrodka.