W związku z opublikowanym 13 stycznia bieżącego roku rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nastąpiła zmiana w terminie składania wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

smog

Agrobieszczady2012 161