10075971 pieniadze 900 556

Informujemy, że w terminie od dnia 30 września do dnia 29 października 2019 r. będzie można składać wnioski o pomoc w ramach Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Więcej informacji