FADN

Rachunkowość FADN - jest to Sieć Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych (skrót od nazwy w jęz. angielskim: Farm Accountancy Data Network). Obowiązek stworzenia takiej sieci gospodarstw został nałożony na każde państwo Unii Europejskiej i jest niezbędnym narzędziem używanym do kreowania...