1.   Poddziałanie 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” - nabór w dniach 7 października - 20 listopada 2019 r.

Więcej informacji na:  

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-64-wsparcie-inwestycji-w-tworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-pozarolniczej.html

 

2.  Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” - nabór w dniach 21 listopada– 20 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

 

SKM_C22719103014280.jpg

Więcej informacji : 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html