12 marca 2017 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja nt. „Możliwości oraz zasady wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014 -2020”. Uczestnikami ww. wydarzenia byli rolnicy z całego województwa podkarpackiego, oraz doradcy z PODR.

Otwarcia konferencji dokonał dyrektor PODR, Robert Pieszczoch. W swoim wystąpieniu zachęcał zgromadzonych uczestników aby korzystali z pomocy finansowej zarówno na rozwój działalności pozarolniczej jak i rozwój gospodarstw rolnych , a także składali wnioskiw najbliższych naborach w ramach działań PROW 2014-2020. Dyrektor Ośrodka przywitał również gości obecnych na konferencji: Pana Tomasza Kułaka-Zastępcę Dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów, ARiMR w Warszawie, który był również jednym z prelegentów, Panią Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Teresę Pamułę oraz Zastępcę Dyrektora POR ARiMR Pana Andrzeja Kraskę, a także pozostałych prelegentów. Następnie głos zabrał pan Tomasz Kułak, który omówił procedury związane z warunkami, trybem przyznawania oraz wypłatą pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie dla młodych rolników”. Kolejnym prelegentem była przedstawicielka POR ARiMR Pani Aldona Napieracz, która przybliżyła zgromadzonym tematykę związaną z ubieganiem się o pomoc na następujący typ operacji: „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej”, Kolejna przedstawicielka POR ARiMR, Pani Renata Dziok-Jękot omówiła procedury związane
z warunkami, trybem przyznawania oraz wypłatą pomocy finansowej na operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

W trakcie konferencji swoja ofertę produktową dla rolników prezentowała firma Auto-Styl – Autoryzowany Dealer OPEL - w jej imieniu Pan Robert Stępień - kierownik sprzedaży Auto-Styl zachęcał do testowania oraz zakupu wygodnych w użytkowaniu samochodów, które doskonale wpisują się w zapotrzebowanie ze strony rolników. Na zakończenie firma przeprowadziła konkurs, w którym trzy osoby wylosowały możliwość testowania auta podczas weekendu.

Poszczególne bloki tematyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych rolników. Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział, jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkania szkoleniowe organizowane przez PODR w Boguchwale.

Opracowanie:

Ewa Nęczyńska

Dział Ekonomiki i Zarzadzania Gospodarstwem Rolnym

P1510253 zmP1510266 zmP1510283 zmP1510287 zmP1510287 zmP1510288 zmP1510312 zmP1510344 zm