W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 12 i 13 grudnia odbyło się szkolenie nt. „Zamówienia publiczne oraz zasady konkurencyjnego ponoszenia wydatków w ramach PROW” zorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, które poprowadził Tomasz Kowalewski.

Celem dwudniowego szkolenia było omówienie problematyki zamówień publicznych w świetle obowiązujących przepisów prawa, a także przedstawienie zasad konkurencyjnego ponoszenia wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykładowca omówił szczegółowo jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego m.in.: fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych, planowanie zamówień publicznych, szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz określenie warunków udziału w postępowaniu.

Podczas wykładu opowiedział także jak postępować o udzielenie zamówienia publicznego w świetle zmian ustawy, orzecznictwa i wyników kontroli.

W części warsztatowej prowadzona była dyskusja dot. praktycznych aspektów stosowania przepisów ustawy.

Tematyka szkolenia do łatwych nie należała, lecz wysoki poziom merytoryczny wykładu, zwrócenie uwagi na bardzo ważne aspekty oraz uzyskanie konkretnych praktycznych wskazówek wpisuje się w zakres podnoszenia kwalifikacji pracowników naszej instytucji. Udział w nim wzięło ponad 30 słuchaczy, którzy z pewnością będą pewniej i sprawniej poruszać się w świecie trudnych i skomplikowanych przepisów zamówień publicznych.

Anna Bielańska

 

zamowienia0001   zamowienia0002

zamowienia0003   zamowienia0004

zamowienia0005   zamowienia0006