Jubileuszowe rolnicze święto w Boguchwale

 

      Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, połączone z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych to wielkie święto, na które licznie przybywają rolnicy, hodowcy, doradcy, wystawcy, specjaliści instytucji rolniczych, mieszkańcy Podkarpacia i ościennych województw. W tym roku przypada jubileusz 50 lat powstania Ośrodka oraz 20 lat organizacji Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Z tej okazji liczne grono pracowników zostało wyróżnionych i nagrodzonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 

Patronat honorowy nad Wystawą sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej. Patronat medialny objęli: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio VIA, Gazeta Codzienna Nowiny oraz portale Nowiny24, gospodarka podkarpacka.pl, tvPodkarpacie.pl, tvEkologia.pl, Rzeszów24.pl i P24.pl.

Dwudniowe uroczystości zaszczycili swoją obecnością: poseł do Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg, senator RP Zdzisław Pupa, posłowie na Sejm RP Halina Szydełko, Anna Schmidt-Rodziewicz, Kazimierz Gołojuch oraz Mieczysław Miazga, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, diecezjalny duszpasterz rolników ks. Jerzy Uchman, starostowie na czele z Józefem Jodłowskim starostą rzeszowskim, burmistrzowie, w tym gospodarz Miasta i Gminy Boguchwała Wiesław Dronka oraz wójtowie gmin. Wśród obecnych, zaproszonych gości byli również: prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Teresa Pamuła, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jerzy Borcz, dyrektor Instytutu Zootechniki w Balicach prof. Maciej Pompa-Robożyński oraz dyrektorzy, prezesi, inspektorzy firm z otoczenia rolnictwa. W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele świata nauki: prof. Maria Ruda, prof. Czesław Puchalski, prof. Stanisław Sosnowski, prof. Jan Trela, prof. Ivan Pankiv z Ukrainy.

Wśród licznych wystawców byli przedstawiciele firm paszowych, nawozowych, podmioty świadczące doradztwo rolnicze, firmy przetwórstwa rolno-spożywczego, produkujące środki produkcji dla rolnictwa, hodowlane, podmioty produkujące i sprzedające maszyny rolnicze, banki i instytucje świadczące usługi finansowe i ubezpieczeniowe oraz rolnicy – producenci żywności tradycyjnej i produktów ekologicznych.

      W jubileuszowej XX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych uczestniczyło 93 najlepszych hodowców z województw: podkarpackiego, małopolskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy prezentowali swoje zwierzęta. Można było podziwiać 39 szt. bydła mlecznego, 9 szt. cieląt ras mlecznych, pochodzących od czołowych buhajów MCB Krasne, 15 szt. bydła mięsnego, 11 szt. koni, 27 szt. owiec, 11 szt. kóz, 47 szt. królików, 42 szt. szynszyli oraz zasoby genetyczne kur, gęsi i kaczek, a poza oceną hodowlaną drób użytkowy i ozdobny: kury, indyki, pawie, przepiórki, bażanty i gołębie przeróżnych ras. Po raz pierwszy sześć czołowych hodowli krajowych zaprezentowało 18 sztuk alpak.

      Organizacja Wystawy zwierząt była możliwa dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej współpracy z:

 • Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie,
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
 • Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie, Oddział Lubelski – Przedstawicielstwo w Rzeszowie i Biuro w Krakowie,
 • Podkarpackim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka w Rzeszowie,
 • Małopolskim Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem,
 • Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” filia w Rzeszowie,
 • Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie,
 • Regionalnym Związkiem Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu,
 • Okręgowym Związkiem Hodowców Koni w Rzeszowie,
 • Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie, Region Południowo-Wschodniej Polski,
 • Polskim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego,
 • Podkarpacką Izbą Rolniczą.

            Przewodniczącą Komisji Oceny Zwierząt była prof. dr hab. inż. Maria Ruda, a Komisarzem Wystawy – Stanisław Kawa z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

            W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim współorganizatorom za współpracę, zaangażowanie i pomoc świadczoną na rzecz wystawy zwierząt promującej podkarpacką hodowlę.

Bydło mleczne i mięsno-mleczne

Komisja oceny bydła mlecznego i mięsno-mlecznego spośród 39 sztuk bydła wyróżniła czempionatami:

 • jałowicę cielną Zuzę rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej hodowli Marka Pankiewicza z Majdanu Lipowieckiego;

oraz krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej:

 • Jukę – krowę pierwiastkę, Magnolię – krowę w II laktacji, Saletę – w grupie krów III laktacji i starsze, wszystkie pochodzące z hodowli ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów;

w grupie krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w odmianie barwnej czerwono-białej:

 • Dulę hodowli Sławomira Bukały ze Szklar;

w rasie simentalskiej:

 • Paulę hodowli Daniela Brysia z Korczyny;

w rasie polskiej czerwonej:

 • Malinę hodowli Grzegorza Sowy z Kąkolówki.

 

Wiceczempionatami nagrodzono:

 • jałowicę Kalię rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej Marka Pankiewicza z Majdanu Lipowieckiego;

oraz krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej:

 • pierwiastkę Zanę-1 hodowli Stanisława Kiełba z Górna;
 • Malinę krowę w II laktacji hodowli Artura Paśko z Glinika;
 • Dumkę w III laktacji hodowli Michała Sirego z Dynowa;

a w odmianie czerwono-białej:

 • Muszkę hodowli Stanisława Trałki z Brzezin;

w rasie simentalskiej:

 • Bajkę hodowli Andrzeja Kędziora z Lipin;

w rasie polskiej czerwonej:

 • Cimoszkę Grzegorza Sowy z Kąkolówki.

 

Superczempionem wystawy została okrzyknięta piękna krowa Saleta, hodowli ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów.

Pucharami uhonorowano również hodowców, których stada uzyskały za 2017 rok najwyższą wydajność mleczną w województwie podkarpackim:

 • w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno białej to ZD IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów w którym średnia wydajność wyniosła 10 922 kg mleka od 1 sztuki;
 • w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono białej to RWKS im. Artura Paśki z Dębna w którym średnia wydajność wyniosła 10 173 kg mleka;
 • w rasie simentalskiej to stado Jerzego Stączka z Jaćmierza o średniej wydajności 8 204 kg mleka.

Podczas XX Jubileuszowej Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o.o. w Odrzechowej został uhonorowany pucharem za wybitny wkład w rozwój chowu i hodowli bydła simentalskiego i koni huculskich.

Bydło mięsne

Z bydła mięsnego zaprezentowano 15 sztuk zwierząt w kategorii: krowa z cielęciem oraz jałowice. Spośród krów z cielęciem w rasie limousine wybrano czempiona, a została nim krowa VFAVIA, wiceczempionem wyróżniono VIRGULĘ hodowli Mariusza Demkowskiego z Zahutynia.

W grupie jałowic w rasie charolaise czempionem ogłoszono BADYLĘ hodowli Piotra Bukały z Tarnawki, a w rasie limousine CYSTĘ z gospodarstwa Czesława Witko z Kielnarowej.

Tytułem wiceczempiona wyróżniono jałowicę VAVA z gospodarstwa Pawła Stączka z Jaćmierza.

Na Wystawie bydła mięsnego jałowica CYSTA rasy limousine z hodowli Czesława Witko z Kielnarowej otrzymała tytuł superczempiona.

Bydło mięsne pokazano jako alternatywę dla produkcji mleka, którą można rozwijać na terenie naszego województwa.

Trzoda chlewna

Na tegorocznej Wystawie, ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń, nie prezentowano ras trzody chlewnej. Niemniej jednak nie zapomniano o pracy hodowlanej rolników tego gatunku zwierząt. Odznaczono:

 • Ignacego Zarembę z Horyńca Zdroju, za wybitny postęp genetyczny w stadzie zarodowym świń rasy polskiej białej zwisłouchej,
 • Pawła Inglota z Markowej, za wybitne osiągnięcia w hodowli zarodowej i wkład w poprawę efektywności chowu masowego świń na terenie województwa podkarpackiego,
 • Jacka Frydrycha z Krościenka Wyżnego, za najwyższą plenność loch stada zarodowego na terenie województwa podkarpackiego,
 • Tadeusza Borowca z Górek, w pow. mieleckim, za wybitne osiągnięcia w hodowli zarodowej świń rasy wielkiej białej polskiej na terenie woj. podkarpackiego.

 

Konie

Wystawa koni, parada bryczek i pokazy jazdy konnej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Zaprezentowano 5 szt. klaczy rasy konik polski oraz klacze rasy: małopolska, hucuł, kuc, śląska, polski koń szlachetny półkrwi, polski koń zimnokrwisty.

Czempionem wystawy została klacz konika polskiego Huczka I, hodowli Katarzyny Zacharczyk z Przedmieścia Czudeckiego, a wiceczempionem Norida, hodowcy Grzegorza Matuszka z Grodziska Górnego.

Najlepszym prezenterem koni podczas XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale została wybrana Julia Michałowicz z Kuźminy, która perfekcyjnie oprowadzała kucyka Cytrynka.

Owce i kozy

Na wystawie oceniano 5 stawek owiec maciorek w rasach: czarnogłówka, cakiel podhalański, polska owca pogórza, świniarka, olkuska oraz 1 stawkę kóz rasy karpackiej.

Komisja oceny owiec i kóz czempionatem wyróżniła:

 • czarnogłówkę hodowli Grzegorza Sowy z Kalnicy,
 • cakla podhalańskiego hodowli Beaty i Władysława Misiurów ze Średniego Wielkiego,
 • polską owcę pogórza – Karola Baciaka z miejscowości Samoklęski,
 • świniarkę hodowli Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów,
 • olkuską hodowli Bogusławy Wrażeń z Książnic,
 • kozę karpacką hodowli Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Sp. z o.o. Odrzechowa.

Poza oceną hodowlaną prezentowano owce: kameruńską, suffolka, wrzosówkę, owcę św. Jakuba, najmniejszą owcę rasy quessant oraz kozy: miniaturową, saaneńską, burską i małe sympatyczne koźlęta rasy karpackiej.

Króliki

     Łącznie oceniano 44 szt. królików, zaprezentowanych przez 15 hodowców z województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Zaprezentowane zostały następujące rasy i odmiany barwne: belgijski olbrzym biały, belgijski olbrzym szary, belgijski olbrzym żelazisty, olbrzym srokacz, francuski baran szary, kalifornijski, burgundzki, szynszyl wielki, nowozelandzki biały, nowozelandzki czerwony, wiedeński czarny, wiedeński niebieski, wiedeński szary, podpalany czarny, termondzki biały, zajęczak.

     Tytuł czempiona królików otrzymały:

 • belgijski olbrzym szary, Jana Małyjurek z Goleszowa,
 • olbrzym srokacz, Elżbiety Kubies z Pietrzykowic,
 • francuski baran szary, Karoliny Hańderek z Buczkowic,
 • nowozelandzki biały, Tadeusza Mazurka z Przeworska,
 • kalifornijski, Jerzego Marmuszewskiego z Nowego Sącza,
 • burgundzki, Mariana Szabowskiego ze Studzian,
 • wiedeński niebieski, Jana Małyjurek z Goleszowa.

     Wiceczempionatami wyróżniono króliki:

 • belgijski olbrzym żelazisty, Bogusława Jabłońskiego z Korczyny,
 • olbrzym srokacz i francuski baran szary, Elżbiety Kubies z Pietrzykowic,
 • nowozelandzki biały, Tadeusza Mazurka z Przeworska,
 • kalifornijski, Roberta Góraka z Łańcuta,
 • burgundzki, Marka Steca z Falkowej,
 • podpalany czarny, Grzegorza Sowy z Czarnej.

Szynszyle

     Na wystawie sześciu hodowców zaprezentowało 42 szt. małych, sympatycznych szynszyli w odmianach standard i beżowa.

Tytuł czempiona uzyskała:

 • szynszyla standard, Krystyny Oleszczuk ze Starego Chojna,
 • szynszyla beżowa, Antoniny i Jarosława Czarneckich z Krakowa,

     Tytułem wiceczempiona nagrodzono:

 • szynszyla standard, Krystyny Oleszczuk ze Starego Chojna,
 • szynszyla beżowa, Grzegorza Orkisza z Woźnik.

 

      Poza oceną hodowlaną, pięknie i dumnie prezentowały się kolorowe alpaki, szczególnie chętnie oglądane przez dzieci. Od hodowców można było uzyskać wyczerpujące informacje nt. utrzymania i żywienia tych egzotycznych zwierząt, a także zakupić wyroby z wełny alpak.

      Na wystawie zaprezentowano drób ozdobny oraz przepiękne gołębie różnych ras z Podkarpackiego Towarzystwa Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

      Można było podziwiać osiołki, kolorowe pawie, drób ozdobny i użytkowy, niespotykane rasy królików, strusie emu, które cierpliwie znosiły tłumy zaciekawionych obserwatorów. Dużą atrakcją był egzotyczny wielbłąd. Wśród zwierząt nie zabrakło również ryb, w tym atrakcyjnie ubarwionych karpi koi.

      Wystawa zwierząt przyciągnęła tłumy zwiedzających, mimo kapryśnej pogody przybyło dużo rodzin z dziećmi. Wiele osób dziwiło się, że tyle jest gatunków i ras zwierząt, że tak mogą wyglądać gołębie, kury i inne gatunki drobiu użytkowego i ozdobnego.

Zlokalizowanie wystawy hodowlanej w otoczeniu parku i starego zespołu pałacowego księcia Lubomirskiego, doskonale nawiązywało do tradycji hodowlanych, prowadzonych przez dawnych właścicieli ziemskich.

Konferencja – sfera inspiracji

     Podczas Dni Otwartych Drzwi odbyła się, zorganizowana przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, konferencja pt. ,,Jak odnieść sukces – produkcja, sprzedaż, marketing”. Skierowana była do zainteresowanych sprzedażą bezpośrednią produktów z własnego gospodarstwa, omawiano zagadnienia promocji i nowoczesnych kanałów dystrybucji żywności, z wykorzystaniem aplikacji ,,Polska smakuje”.

 

Parada buhajów

     Po raz pierwszy, z okazji jubileuszu XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem zorganizowało w swojej siedzibie ,,paradę buhajów”. Hodowcy, uczestniczący w wystawie w Boguchwale, zostali przewiezieni do Krasnego, gdzie mogli podziwiać wspaniałe buhaje, perfekcyjnie przygotowane do prezentacji. Te czołowe są później wykorzystywane przez hodowców bydła mlecznego i mięsnego, a potomstwo po nich zdobywa czempiony na wystawach regionalnych i krajowych.

Przyszli młodzi hodowcy

     Dużą atrakcją był zorganizowany przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem pokaz cieląt, w wykonaniu dzieci hodowców. Cielęta pochodziły od buhajów o najlepszych walorach hodowlanych. Pięknie, kolorowo ubrani, mali jeszcze hodowcy, zmagali się z nie zawsze posłusznymi cielętami, lecz przy oklaskach publiczności radzili sobie doskonale i widać było w nich zamiłowanie do zwierząt i wielką pasję. Ich zaangażowanie zostało nagrodzone licznymi i atrakcyjnymi nagrodami od sponsorów oraz dyplomami od organizatorów.

Należy podkreślić, że wszystkie prezentowane na wystawie zwierzęta pochodziły z czołowych hodowli naszego województwa, posiadały najwyższe walory hodowlane, fantastyczne wydajności, były doskonale przygotowane, zadbane, w sposób profesjonalny zaprezentowane publiczności. Dyplomy, statuetki, grawertony, nagrody wręczane hodowcom, są skromnym wyróżnieniem ich ciężkiej pracy, której efekty widać dopiero po kilku latach. Wszystkim hodowcom pragnę serdecznie pogratulować uzyskanych efektów i życzyć dalszych sukcesów i osiągnięć w hodowli zwierząt.

 

Parada zaprzęgów konnych

Podczas Dni Otwartych Drzwi zaprezentowano 6 parokonnych zaprzęgów, na których najlepsi hodowcy, zdobywcy czempionatów, uczestniczyli w honorowej przejażdżce bryczką. Miło było popatrzeć na pięknie wyglądające zaprzęgi koni różnych ras, zaczynając od niespotykanych, niezwykle rzadkich koni rasy Shire, poprzez rasę Śląską, Małopolską, Konika Polskiego, Huculską, a na dzielnych kucykach kończąc. Poniżej zespołu pałacowo-parkowego zorganizowano również pokazy jeździeckie, gdzie młodzi zawodnicy prezentowali swoje umiejętności z zakresu ujeżdżania konia wierzchowego.

 

Pole doświadczalne

Na 19-hektarowym polu doświadczalnym zaprezentowano rolnikom aż 1156 poletka z różnymi doświadczeniami ze zbożami ozimymi i jarymi, roślinami strączkowymi, ziemniakami, warzywami, ziołami i roślinami przyprawowymi oraz roślinami energetycznymi. Łącznie na naszym polu prowadzonych jest 37 tematów doświadczalnych i obejmują one 234 odmiany roślin rolniczych. Miały tu również swoje stoiska firmy nasienne, chemiczne i nawozowe.

 

Wystawa maszyn rolniczych

Na terenie pola doświadczalnego zorganizowano imponujących rozmiarów wystawę maszyn rolniczych. Prezentowało się 35 producentów i dystrybutorów maszyn i ciągników rolniczych oraz narzędzi wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Maszyny i ciągniki rolnicze były z uwagą oglądane przez rolników, którzy często po zapoznaniu się z ofertą prowadzili negocjacje handlowe, dotyczące zakupu maszyn.

W czasie dwudniowej imprezy Ośrodek odwiedziło ok. 30 000 rolników, hodowców, mieszkańców podkarpacia i ościennych województw oraz sympatyków rolnictwa, a było co oglądać, gdyż swoje oferty przygotowało prawie 300 firm, agencji i instytucji pracujących w otoczeniu wsi i rolnictwa, firmy przetwórstwa rolno-spożywczego, banki i instytucje świadczące usługi finansowe i ubezpieczeniowe, koła gospodyń wiejskich.

 

Konkursy

Zakłady przetwórcze, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz indywidualni producenci prezentowali tradycyjną żywność w konkursie „Najlepszy produkt podkarpacki”. Do konkursu przystąpiło 36 podmiotów prezentując i poddając ocenie ponad 70 produktów tradycyjnych i regionalnych.

„Doimy krowę” i inne atrakcje

Przygotowano również wiele atrakcji i rozrywek dla najmłodszych. Jedną z nich był konkurs „Doimy krowę”, w którym dzieci często nie znający pracy w gospodarstwach, w sposób praktyczny zobaczyć mogły skąd pochodzi mleko i jak ciężka jest praca dojarza. Konkurs polegał na udojeniu jak największej ilości mleka w określonym czasie.

Dużą atrakcją było Mini Zoo ze strusiami, rodziną osiołków, alpakami i wielbłądem, na którym można się było przejechać.

Imprezę uświetniły występy zespołów artystycznych, a w wśród nich fantastyczny pokaz mażoretek i koncert Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti, zespół ludowy „Kamratki” z Krosna, zespół muzyczno-obrzędowy „Pakoszowianie” z Pakoszówki, kapela i zespół ludowy „Lisznianie” z Lisznej, zespół śpiewaczy i taneczny „Kompanija” i kapela ludowa „Kmiecie” z Boguchwały oraz kapela Staśka Derenia. Gwiazdą wieczoru hodowców był zespół „Zbóje.”

Finansowe wsparcie

Należy podkreślić, że organizacja wystawy zwierząt oprócz ogromu działań logistycznych wymaga również znacznych środków finansowych i była możliwa dzięki finansowemu wsparciu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz z Funduszu Promocji Mleka i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. W różnej formie w organizację włączyli się liczni sponsorzy i darczyńcy. Wszystkim serdecznie dziękujemy, to dzięki Waszemu finansowemu zaangażowaniu można było zorganizować w takim zakresie tak dużo.

 

Doradztwo rolnicze

Dni Otwartych Drzwi to też święto i promocja naszego Ośrodka, dlatego nie mogło zabraknąć świadczonego w tych dniach doradztwa rolniczego. Specjaliści PODR z poszczególnych działów udzielali porad zainteresowanym rolnikom z zakresu technologii produkcji, hodowli zwierząt, ochrony środowiska i realizacji programów rolnośrodowiskowych, możliwości pozyskania środków pomocowych, opłacalności produkcji, funkcjonowania rynków rolnych, żywienia, agroturystyki, przedsiębiorczości i innych problemów nurtujących mieszkańców wsi.

Wszystkim rolnikom, hodowcom, wystawcom, współorganizatorom, składam gorące podziękowania za uczestnictwo w tej imprezie, promującej postęp hodowlany, tradycję i kulturę podkarpackiej wsi.

Stanisław Kawa

Komisarz XX Jubileuszowej Regionalnej

Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale