Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencjach wojewódzkich organizowanych w naszym Ośrodku. Przy wieloletniej i ścisłej współpracy z instytutami badawczymi oraz uczelniami wyższymi uczestnicy konferencji mogą zapoznać się z najnowszymi rodzajami technologii czy też dowiedzieć się o wynikach badań od najlepszych w danej dziedzinie ekspertów.

Harmonogram konferencji organizowanych przez PODR w Boguchwale

w 2017 roku

Temat

Miejsce

Termin

Nowości w hodowli i ochronie ziemniaków

PODR w Boguchwale

zrealizowane

Stosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji zwierzęcej

PODR w Boguchwale

IV kwartał

Stosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji zwierzęcej

PODR w Boguchwale

IV kwartał

Konferencja sadownicza

PODR w Boguchwale

zrealizowane

Konferencja rośliny ozdobne

PODR w Boguchwale

IV kwartał

Konferencja pszczelarska

PODR w Boguchwale

IV kwartał

Technologiczno-ekonomiczne aspekty chowu bydła

PODR w Boguchwale

zrealizowane

Weterynaryjno-ekonomiczne aspekty produkcji trzody chlewnej

PODR w Boguchwale

zrealizowane

Ekologiczna produkcja owoców miękkich

PODR w Boguchwale

IV kwartał

Profilaktyka prozdrowotna

PODR w Boguchwale

zrealizowane

Profilaktyka prozdrowotna

PODR w Boguchwale

zrealizowane

Możliwości oraz zasady wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020

PODR w Boguchwale

zrealizowane

Rolniczy handel detaliczny jako nowa forma działalności w gospodarstwie rolnym

PODR w Boguchwale

zrealizowane

Ekonomiczne aspekty prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym

PODR w Boguchwale

IV kwartał

Integrowana ochrona ogórka gruntowego

PODR w Boguchwale

zrealizowane

Nowe rozwiązania z zakresu OZE w gospodarstwie rolnym

PODR w Boguchwale

III kwartał

Ochrona wód w gospodarstwie rolnym

PODR w Boguchwale

IV kwartał

Konferencja agroturystyczna

PODR w Boguchwale

IV kwartał

Zmiany w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

PODR w Boguchwale

IV kwartał