W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 30 czerwca odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Wzmacniamy polskie rolnictwo” z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszarda Zarudzkiego. 

Konferencję otworzyła Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki. W spotkaniu uczestniczył członek zarządu województwa podkarpackiego, Lucjan Kuźniar, a samorząd rolniczy reprezentował Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Ponadto wśród zaproszonych na konferencję znaleźli się posłowie na sejm RP: Kazimierz Gołojuch i Mieczysław Miazga, członkowie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także samorządowcy, dyrektorzy, prezesi agencji i  inspekcji zaangażowanych w obsługę rolnictwa, przedstawiciele izb rolniczych, działacze organizacji i branżowych związków rolniczych, a także rolnicy.

Wiceminister Ryszard Zarudzki przedstawił program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz priorytety resortu na kolejne lata. Omówił również Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016-2020.

Do najważniejszych celów działań programowych ministerstwa na lata 2015-2019 należą przede wszystkim: poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, zachowanie jak największej liczby gospodarstw rodzinnych  i zapewnienie im równych warunków konkurencji na jednolitym rynku, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Podkreślił również, jak ważne jest indywidualne podejście do zagadnień rolnictwa i obszarów wiejskich w każdym województwie. Dlatego w całym kraju wojewodowie powołują zespoły, których głównym zadaniem jest określenie potencjałów oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w każdym z województw. 

Każdy zespół opracuje strategię rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w której określone zostaną najważniejsze zadania rozwojowe nakreślające kierunki działań w swoim regionie.

Tekst i fot. Patrycja Reszko
Dział MDSziW

minister003 minister029

minister004 minister017

minister010 minister034

minister008 minister022