O ekonomice w zarządzaniu gospodarstwem
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w dniu 21 listopada odbyła się skierowana do rolników konferencja „Ekonomiczne aspekty prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym”. Udział w niej wzięło około 80 osób.

Uczestnicy dowiedzieli się, jakie instrumenty finansowe są dostępne obecnie w ramach PROW na lata 2014-20 oraz pomocy krajowej z udziałem których, gospodarstwo mogłoby się rozwijać, realizować inwestycje wprowadzać innowacyjne rozwiązania w procesie produkcyjnym, a dzięki temu być bardziej konkurencyjne na rynku.

Następnie zostało przybliżone rolnikom zagadnienie podatku VAT w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnieniem przejścia na zasady ogólne rozliczania tego podatku. Rolnicy dowiedzieli się także jakie zmiany w rozliczaniu tego podatku czekają ich od 2018 r. Podczas wystąpienia szczególną uwagę zwrócono na obowiązek wysyłania drogą elektroniczną Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Realizując inwestycje w swoich gospodarstwach rolnicy, korzystają ze środków w postaci kredytów, dlatego przedstawiciele banku BNP PARIBAS omówili ofertę zawierającą linie kredytowe, z których zainteresowani mogliby skorzystać. W kolejnym wystąpieniu poruszona została problematyka związana z jednym ze sposobów ograniczania ryzyka towarzyszącego procesowi wytwarzania w rolnictwie jakim są ubezpieczenia (upraw, zwierząt gospodarskich, budynków mienia ruchomego).

W zarządzaniu gospodarstwem rolnym bardzo ważne jest posiadanie informacji na temat sytuacji finansowej i wyników ekonomicznych gospodarstwa rolnego. Istotną rolę w dostarczaniu informacji dla rolnika pełni właśnie rachunkowość. Podkreślano, że dane pozyskiwane w ramach prowadzonej rachunkowości (na przykładzie rachunkowości PL FADN), informują o posiadanych zasobach składników majątkowych, ciążących na gospodarstwie zobowiązaniach a także uzyskiwanych w trakcie roku wynikach produkcyjno-ekonomicznych. Zwrócono również uwagę na korzyści płynące z prowadzenia rachunkowości, a w szczególności pozyskanie raportów, spełnienie obowiązku prowadzenia Ewidencji Przychodów i Rozchodów wymaganej przy realizacji niektórych operacji w ramach PROW.

Ewa Nęczyńska
 PODR Boguchwała

IMG 0693a IMG 0692a

IMG 0697a IMG 0700a

IMG 0709a IMG 0720a

IMG 0731a IMG 0733a

IMG 0750a IMG 0745a