W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 28 lutego odbyła się konferencja „Innowacyjne rozwiązania mechanizacyjne zbioru traw z użytków zielonych”.

Konferencję otworzył dyrektor PODR w Boguchwale, Robert Pieszczoch, który przedstawił ogólne znaczenie użytków zielonych oraz sytuacje związaną z mechanizacją zbioru traw w województwie podkarpackim.

Jednym z tematów spotkania był wykład dr inż.. Adama Radkowskiego z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie „Jakość i wartość pokarmowa runi łąkowej pod kątem przydatności do zakiszania”.

Wykład obejmował zagadnienia związane z doborem gatunków traw i roślin motylkowych przydatnych do zakiszania oraz dobrze wpływających na wysoką jakość kiszonki. Omówione zostały również gatunki roślin łąk i pastwisk wskazujące zasobność gleby w azot, potas, fosfor oraz rośliny, które wykazują niedobór składników w glebie. Pan dr. przedstawił także metody renowacji zdegradowanych lub zachwaszczonych użytków zielonych.

Kolejny wykład wygłosił przedstawiciel firmy SaMASZ – Dominik Żmuda, który omówił temat „Maszyny zielonkowe SaMASZ w procesie pozyskiwania paszy o najwyższej jakości”. Wykładowca zwrócił szczególną uwagę na technologię wpływającą na czystość paszy związaną z odpowiednią wysokością koszenia, zastosowania spulchniaczy pokosów, walców oraz prawidłowego wykonania zabiegu przetrząsania i zgrabiania skoszonej zielonki.

Firma ROL-MECH z Radymna reprezentowana przez Grzegorza Frankiewicza i Piotra Grendusa przedstawiła temat „Rolnictwo precyzyjne i zintegrowane rozwiązania stosowane w mechanizacji”. Wykładowcy omówili i przedstawili maszyny do zbioru skoszonej zielonki oraz zaprezentowali systemy prowadzenia satelitarnego John Deere, narzędzia zdalnego wsparcia operatora oraz wiele innych innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie precyzyjnym.

W konferencji uczestniczyli rolnicy, hodowcy bydła, mechanizatorzy oraz specjaliści doradztwa rolniczego.

Grzegorz Bochnak
Fot. Patrycja Reszko

IMG 8260 IMG 8261

IMG 8266 IMG 8275

IMG 8279 IMG 8294\

IMG 8289 IMG 8268

IMG 8300 IMG 8307