Konopie włókniste są jedną z najstarszych roślin uprawnych. Charakteryzują się dużą plastycznością biologiczną. Rosną w różnych warunkach geograficzno-klimatycznych.

 1

 

 

 

 

Ze względu na odnotowywany w ostatnich latach wzrost zainteresowania uprawą konopi w bieżącym roku zdecydowaliśmy się na podjęcie podczas corocznej konferencji z zakresu technologii produkcji roślinnej  tematu uprawy tego gatunku w warunkach województwa podkarpackiego. Odbyła się ona w  06.02.2019 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Według danych z ARiMR obecny areał uprawy konopi w Polsce wyniósł w 2017 roku 1187 ha, kiedy w 2016 roku areał ten wynosił 735 ha.

Według danych WUS w Rzeszowie areał uprawy konopi w województwie podkarpackim w 2017 roku wyniósł około 73 ha.

Polska posiada wieloletnią tradycję uprawy i przerobu konopi. Konopie w Polsce były praktycznie od zawsze. Początek XX wieku to okres kiedy w naszym kraju uprawiano konopie z  przeznaczeniem na włókno, a także na nasiona, które wykorzystywane były w sektorze spożywczym, tłoczono z nich pełnowartościowy olej. Rośliny były również wykorzystywane w kuchni oraz medycynie ludowej (działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne).

Począwszy od lat 60-tych XX wieku areał uprawy konopi w Polsce sukcesywnie się zmniejszał. Tendencja spadkowa wynikała z załamania rynku przędzalniczego, masowej likwidacji roszarni, co związane było zastąpieniem włókien naturalnych – sztucznymi oraz wzrostem zagrożenia narkotycznego.

Otwarcia konferencji dokonał dyrektor PODR w Boguchwale Robert Pieszczoch, który w swoim wystąpieniu podkreślił wzrost areału uprawy konopi w ostatnich latach na Podkarpaciu.

Temat agrotechniki konopi włóknistych na nasiona szeroko przedstawił pan dr Przemysław Baraniecki kierownik Pracowni Hodowli i Agrotechniki Konopi z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Omówił bardzo różnorodne możliwości wykorzystania tego gatunku w coraz to nowych dziedzinach, np. w budownictwie, materiałach kompozytowych, paździerzach konopnych przydatnych jako podłoża do uprawy grzybów np. boczniaków.

Podczas tego wykładu poruszony był temat „Programu Konopnego”, specjalnego programu, który intensyfikuje  praktyczne wykorzystanie opracowanych i wdrożonych odmian konopi przemysłowych, skierowanych do polskich rolników, którzy w oparciu o umowę kontraktacyjną z Instytutem mają możliwość legalnej uprawy polskich odmian konopi na cele nasienne.

Uprawa konopi w Polsce uregulowana jest ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku (z późniejszymi zmianami), która zobowiązuje producentów konopi do uzyskiwania pozwolenia z Urzędu Gminy lub Miasta  właściwego dla położenia planowanej plantacji. Taka informacja jest gminie potrzebna ponieważ musi ona wystąpić do właściwego marszałka województwa, który dokonuje rejonizacji uprawy konopi. Dlatego wniosek o zgodę na uprawę konopi powinien dotrzeć do gminy z odpowiednim wyprzedzeniem  (w miesiącach od października do listopada) w roku poprzedzającym uprawę konopi. Tematykę wymogów formalno-prawnych dotyczących uprawy konopi przedstawiła Jadwiga Kuźniar z Urzędu Gminy Łańcut.

Wyniki doświadczeń polowych prowadzonych w warunkach Podkarpacia dotyczących plonowania konopi włóknistych  przedstawił Krzysztof Ochmański, kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie. Doświadczenia te rekomendowane są do oceny w ZDOO przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Badania dotyczą plonowania różnych odmian konopi z przeznaczeniem na nasiona i słomę. W swoim wystąpieniu podkreślał on, że przy wyborze odmiany konopi do siewu w pierwszej kolejności, należy zwrócić uwagę na kierunek ich użytkowania.

Praktycznymi doświadczeniami i cennymi uwagami dotyczącymi uprawy konopi podzielił  się z uczestnikami konferencji Daniel Bajas  z podmiotu posiadającego zezwolenie Marszałka Województwa Podkarpackiego na prowadzenie skupu konopi włóknistych na terenie naszego województwa z Muniny koło Jarosławia, repezentujący portal Włókniści PL.

W konferencji uczestniczyło blisko 100 rolników oraz doradców, a także osób zainteresowanych tą tematyką, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi uprawy konopi podczas końcowej dyskusji.

Bardzo dziękujemy sponsorom konferencji: Romanowi Sałdanowi z firmy POLCALC, Piotrowi Szantula z firmy Yara Poland oraz Krzysztofowi Komisarczukowi z firmy Amagro. Firmy te od lat współpracują z naszym Ośrodkiem.

 

Katarzyna Sitek, Anna Moskal

 2.jpg3.jpg4.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg