8 lutego 2019 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się spotkanie szkoleniowe z zakresu możliwości pozyskania środków na inwestycje  realizowane w gospodarstwach w ramach PROW 2014-2020. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie, doradcy PODR oraz zainteresowani rolnicy.  Omówione zostały przez prelegentów z ARiMR zasady oraz warunki przyznawania pomocy w  następujących typach operacji, w których są prowadzone nabory wniosków:
•    "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" – rozpoczęcie naboru 28.02.2019, a zakończenie 29.03.2019r.,
•    poddziałanie "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"- nabór wniosków przeprowadzony w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.
•    operacje typu " Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" - Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 28 grudnia 2018 r.  do 25 lutego 2019 r.
Gościem szkolenia był również Powiatowy Lekarz Weterynarii, który przybliżył zagadnienia związane z wymogami w aspekcie rolniczego handlu detalicznego.

szkol5szkol6szkol7szkol8