IMG_9819.JPG

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego był w dniu 20.02.2019. organizatorem konferencji w której uczestniczyło ponad 80 rolników prowadzących chów i hodowlę świń, lekarze weterynarii, przedstawiciele zakładów przerabiających żywiec wieprzowy oraz doradcy Ośrodka.

IMG_9821.JPG

Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  lek. wet. Janusz Ciołek omówił bieżący stan epizootycznej sytuacji w zakresie występowania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w gospodarstwach rolnych utrzymujących świnie i populacji dzików w województwie podkarpackim. 

Dr Ciołek poinformował, iż na Podkarpaciu wystąpiło osiem ognisk zakażenia wirusem ASF. Wszystkie znajdowały się w gminie Cieszanów w powiecie lubaczowskim. Zastępca WLW zaznaczył, że w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kośnie uruchomiono specjalistyczne laboratorium do wykrywania obecności wirusa afrykańskiego pomoru świń. To pierwsza z takich regionalnych placówek w kraju, jedyna poza PIW w Puławach. Na razie będą w nim wykonywane badania obejmujące Podkarpacie. Ale nie wykluczone, że trafią tu też próbki z innych województw. Specjalistyczne laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do badań serologicznych, czyli badań krwi jak i molekularnych, czyli diagnostyki materiału genetycznego. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprezentował film zrealizowany przez regionalny oddział TVP w Rzeszowie dotyczący profilaktyki ASF.

IMG_9823.JPGIMG_9827.JPG

Następnym prelegentem był Cezary Główczyński z firmy EuRolPol, który zaprezentował zasady żywienia trzody chlewnej w aspekcie ochrony zdrowia.

IMG_9833.JPGIMG_9830.JPG

Uzupełnieniem w/w wykładu było wystąpienie dr Piotra Kołodziejczyka z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. Dr Kołodziejczyk w swojej prezentacji omówił możliwości rozpoznawania i zwalczania chorób biegunkowych u warchlaków i tuczników. Wykład oparty na doświadczeniach krajowych i duńskich wzbudził bardzo duże zainteresowanie słuchaczy, którzy podczas dyskusji podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

IMG_9846.JPGIMG_9841.JPG

Reprezentująca firmę JHJ Sp. z o.o. Izabela Wojtaszewska scharakteryzowała problematykę mykotoksyn w paszach oraz sposoby zapobiegania chorobom przez nie wywoływanym. Hodowców zainteresowały szczególnie preparaty redukujące mykotosyny w paszach oraz środki zapobiegające produkcji mykotoksyn przez grzyby w niej występujące.

IMG_9857.JPGIMG_9855.JPGIMG_9851.JPG

Z Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem, które było współorganizatorem konferencji Kierownik Stacji Eksploatacji Knurów MCB w Czerminie Andrzej Wąsala zapoznał słuchaczy z wykładem "Jakość biologiczna i sanitarna nasienia knurów". Światowy poziom produkcji nasienia i osiągane dzięki inseminacji wyniki hodowlane wywarły duże uznanie rolników uczestniczących w konferencji.

IMG_9863.JPGIMG_9859.JPG

Zagadnienia nowoczesnej produkcji świń w Europie i na świecie w bardzo interesującej prezentacji przedstawił w imieniu prezesa Agro Gobarto Sp. z o.o. Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej Region południowo-wschodni Piotr Karnas. Problemy ASF poruszone w kontekście europejskiego i światowego rynku wieprzowiny skłoniły rolników do dyskusji nad zagrożeniami w funkcjonowaniu gospodarstw zajmujących się chowem tuczników, jak również produkcją prosiąt.

Ostatnim, aczkolwiek niezmiernie istotnym tematem konferencji był poruszony przez Tomasza Kaczmarczyka z firmy Farmutil problem postepowania z padłymi zwierzętami w gospodarstwie oraz związane z tym zagrożenia w bioasekuracji.

IMG_9870.JPG

Na zakończenie konferencji moderujący spotkanie z-ca dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dr inż. Janusz Kilar podziękował uczestnikom i prowadzącym za przybycie, a za poczęstunek sponsorom:

  • Smak-Górno Sp. z o.o. Zakład mięsny z Górna
  • Kabanospol Sp. z o.o. Producent mięsa i wędlin z Wielopola Skrzyńskiego
  • Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o. z Góry Ropczyckiej
  • Fiołek Czesław. Zakład masarsko-wędliniarski z Godowej
  • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak ze Strzyżowa

Konferencję należy uznać za udaną i w opinii słuchaczy niezbędną do powtórzenia.

Opracowanie: Andrzej Boratyn