IMG 646925 lutego 2019 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium pn.„ Uprawa drzew owocowych w sadach tradycyjnych i gospodarstwach agroturystycznych”, które zostało zorganizowane w ramach projektu InnoFruit przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. W szkoleniu uczestniczyli właściciele założonych w latach 2018 i 2019 sadów tradycyjnych, osoby mające w perspektywie takie sady założyć i prowadzić, a także działkowcy, pracownicy Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach oraz doradcy PODR.

InnoFruit to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region). O realizacji celu przedsięwzięcia InnoFruit poinformował uczestników kierownik projektu dr Mirosław Sitarek z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, zwracając szczególną uwagę na rozwój sektora produkcji, przetwórstwa owoców w krajach bałtyckich oraz zapewnienie dostępności zdrowych, wysokiej jakości owoców, a także przetworów owocowych poprzez wdrożenie innowacji popartych nauką. Ma się to przyczynić do wzrostu konkurencyjności małych i średnich gospodarstw sadowniczych oraz firm przetwórczych działających w regionie, a także zapewnić stabilny rynek owocowy na Łotwie, Litwie,
w Polsce i Szwecji.

Głównym prelegentem seminarium był mgr Grzegorz Hodun, który w pierwszym wykładzie pn. „Znaczenie sadów tradycyjnych dawniej i obecnie” zwrócił uwagę na to, że sady tradycyjne stanowiły niegdyś charakterystyczny element w krajobrazie wiejskim. Po wejściu na rynek nowych odmian drzew owocowych oraz zakładaniu dużych sadów towarowych wycięto wiele sadów przydomowych co okazało się stratą dla różnorodności biologicznej. Dawne odmiany drzew owocowych cechuje wyższa odporność na mróz, choroby oraz posiadają cenne wartości biologiczne. W stosunku do nowych odmian   stare są znacznie zdrowsze gdyż nie wymagają intensywnej ochrony chemicznej.

Kolejne dwa tematy seminarium były poświęcone charakterystyce starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni i czereśni przydatnych do nasadzeń w sadach przydomowych
i gospodarstwach agroturystycznych wraz z możliwością wykorzystania ich owoców.

Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z projektowaniem sadów tradycyjnych w zależności od celu ich przeznaczenia.

Na koniec seminarium pan Grzegorz Hodun prowadził indywidualne konsultacje z zainteresowanymi uczestnikami.

 

Anna Cieszyńska, Lidia Sąsiadek