zał. 5 logo BGR 2020

 

KONKURS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”- 2020

 

Po raz kolejny zapraszamy rolników do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Organizatorami Konkursu są :

-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

-Państwowa Inspekcja Pracy

-Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz inne instytucje , organizacje i instytuty naukowo – badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

I etap regionalny do 29 maja 2020 roku

II etap wojewódzki do 22 czerwca 2020 roku

III etap krajowy w lipcu 2020 roku

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS ( przynajmniej jeden z właścicieli).

Dla laureatów poszczególnych etapów przewidziane są nagrody.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie i załączenie przez właściciela zgłaszanego gospodarstwa:

  1. informacji na temat danych osobowych i ich przetwarzania (załącznik nr 2)
  2. zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku

( załącznik nr 3)

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Barbara Rajzauer

Załączniki:

Regulamin konkursu,

Karta zgłoszenia

 

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2020 przełożony

Biuro Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej , zdecydowało o przełożeniu XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na 2021 rok. Jednocześnie informuje ,że tegoroczne zgłoszenia gospodarstw będą honorowane w momencie wznowienia przedsięwzięcia.