logotypy-OK.jpg

 

 

Konkurs

Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w woj. podkarpackim w 2020 r.

rozstrzygnięty!

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń "Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego", Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie oraz Podkarpacką Izbą Rolniczą w ramach operacji: „Ekologia- od producenta do konsumenta” zorganizował konkurs Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2020 r.

Celem konkursu była identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie ekologicznych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko”
i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Do konkursu zgłosiło się 11 gospodarstw z certyfikatem rolnictwa ekologicznego,
z czego 6 gospodarstw do kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe” i 5 gospodarstw
z kategorii ”ekologia- środowisko”.

Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiej Izby Rolniczej i Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dokonała wizytacji wszystkich zgłoszonych  gospodarstw i wyłoniła laureatów konkursu
w województwie podkarpackim.

We wszystkich gospodarstwach oceniano m.in. dostosowanie zmianowania do warunków klimatycznych i glebowych gospodarstwa oraz wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, charakterystycznych dla rolnictwa ekologicznego, estetykę gospodarstwa, ład i porządek, dbałość
o nieprodukcyjne elementy środowiska, dostosowanie wyposażenia gospodarstwa do potrzeb i skali produkcji, zbilansowanie produkcji zwierzęcej z roślinną oraz sposób przechowywania nawozów naturalnych.

Kategoria „ekologia – środowisko”

W tej kategorii oceniana była bioróżnorodność w gospodarstwie, zachowanie elementów przyrodniczych, wykorzystanie lokalnych starych odmian, ras i gatunków oraz wykonywanie we własnym zakresie kompostów i preparatów wspomagających produkcję.

I miejsce – Stanisław Jagiełło z Jelnej, pow. leżajski

Wielokierunkowe gospodarstwo pana Stanisława prowadzi produkcję ekologiczną. Powierzchnia użytków rolnych to ponad 34 ha, głównie zboża: owies, pszenżyto, jęczmień, pszenica, żyto oraz proso, o łącznej powierzchni 7,89 ha oraz trwałe użytki zielone
o powierzchni 14,51 ha i mieszanki wieloletnie traw (3,78 ha) wykorzystywane na pastwiska dla zwierząt. Uprawiane są również: koniczyna czerwona (2,44 ha), gryka - 0,53 ha i ok. 0,10 ha kapusty głowiastej białej.

W gospodarstwie znajdują się odpowiednie maszyny dostosowane do produkcji.
Pan Stanisław w swoim gospodarstwie miele zboże na mąkę. Produkcję zwierzęcą stanowi bydło mleczne i opasowe rasy simental, trzoda chlewna rasy polska biała zwisłoucha oraz drób.

 

 

II miejsce – Łukasz Wiatrowski z Ożennej, pow. jasielski

Powierzchnia całego gospodarstwa wynosi ponad 52 ha, z czego 37,12 ha to użytki rolne. Przeważają użytki zielone, wykorzystywane głównie na potrzeby produkcji zwierzęcej prowadzonej
w gospodarstwie.

Gospodarz hoduje krowy mleczne rasy simental w liczbie 70 szt., wraz z przychówkiem. Mleko przechowywane jest w chłodni, a następnie odbierane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską
w Jasienicy Rosielnej.

4 lata temu, z projektu unijnego, pan Łukasz założył na budynku mieszkalnym panele fotowoltaiczne do produkcji prądu i kolektory słoneczne.

III miejsce – Marian Pokrywka z Majdanu Sieniawskiego, pow. przeworski

Gospodarstwo pana Mariana nastawione jest na produkcję roślinną. Zajmuje powierzchnię ponad 4 ha.

Wiodącymi kierunkami produkcji jest porzeczka czarna na powierzchni 3,64 ha. Ponadto gospodarstwo obejmuje trwałe użytki zielone, o powierzchni 1,66 ha.

Pan Marian jest również jednym z wiodących na Podkarpaciu producentem konwencjonalnych sadzonek miskanta olbrzymiego, rośliny produkowanej na słomę jako roślina energetyczna (2,25 ha). 

Gospodarstwo stosuje dopuszczone w rolnictwie ekologicznym nawozy organiczne
i mineralne, takie jak: Bioilsa, Siarkol, Akarol, Physio Natur i Fertil.

W 2004 roku rolnik dostał dofinansowanie z UE do założenia kolektorów słonecznych,
a w 2015 roku założył dodatkowo panele fotowoltaiczne.

W przyszłości planuje założenie agroturystyki i hodowli koni, a także zamierza skorzystać
z Programu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby założyć małą retencję do nawadniania uprawy porzeczki.

Kategoria „ekologiczne gospodarstwo towarowe”

Przy ocenie ekologicznego gospodarstwa towarowego pod uwagę brane były m.in. asortyment produktów, wysokość plonów i wydajność zwierząt, innowacyjność, wielkość sprzedaży, jakość produktów czy aktywność rolnika w organizacjach.

 

I miejsce – Marcin Dunaj z Lubli, pow. strzyżowski

Gospodarstwo pana Marcina położone jest w gminie Frysztak, powiecie strzyżowskim na powierzchni 80 ha. Nastawione jest zarówno na produkcję zwierzęcą, jak i roślinną.

Z upraw należy wymienić: 21,48 ha zbóż (w tym 10,69 ha pszenicy orkisz i 8,00 ha pszenicy płaskurki), 9,00 ha gryki, 8,19 ha rzepaku, 1,24 ha szarłatu, 9,94 ha kukurydzy, 1, 92 koniczyny białoróżowej oraz 5,92 ha mieszanki wieloletniej traw i 4,32 ha trwałych użytków zielonych,
z których gospodarstwo produkuje zielonkę na paszę dla zwierząt. TUZ-y wykorzystywane są również jako pastwiska dla bydła.

Pan Marcin posiada 60 szt. bydła, różnych ras, w tym 30 krów z przychówkiem. Dominuje rasa simental. Dodatkowo hoduje rasy polską czerwoną oraz holsztyno-fryzyjską.
W ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowana ze środków UE została budowa obory dla krów mlecznych.

Pan Marcin sam modernizuje maszyny, dostosowując je do potrzeb gospodarstwa. Posiada bronę chwastownik własnej konstrukcji, zmodernizowaną na wzór austriackiej APV oraz agregat do mulczu przerobiony ze starej kosiarki rotacyjnej.

W gospodarstwie prowadzony jest Rolniczy Handel Detaliczny (RHD). Sprzedawane są produkty roślinne, takie jak: mąka orkiszowa razowa, mąka płaskurka razowa, mąka sojowa, kasza gryczana prażona, olej rzepakowy, olej sojowy. Zboże oddawane jest do młyna w Kopytowej, który wykonuje dla gospodarstwa usługi mielenia, natomiast do produkcji olejów pan Marcin dysponuje własna tłocznią.

Z produktów zwierzęcych rozwija się oferta serów. Gospodarze produkują twarogi, mozzarelle, goudę dojrzewającą, fetę, oscypki oraz sery typu korycińskiego, śmietanę i mleko. W ramach RHD indywidualnie sprzedawane jest również mięso wołowe.

 

II miejsce – Przemysław Żebracki z Bażanówki, pow. sanocki

Pan Przemysław przejął certyfikowane gospodarstwo od swojego ojca Tadeusza, który jako jeden z pierwszych rolników na Podkarpaciu otrzymał certyfikat gospodarstwa ekologicznego.

Gospodarstwo zajmuje powierzchnię ponad 39 ha, gdzie prowadzona jest produkcja: maliny jesiennej (odmiany ‘Polana’, ‘Polesie’, ‘Poemat’) – 11,07 ha, zboża (pszenica ozima, owies) – 5,76 ha, gryki zwyczajnej – 1,21 ha, upraw sadowniczych (porzeczka czarna, porzeczka czerwona, pigwowiec) – 7,65 ha, upraw jagodowych - truskawka – 0,98 ha, rabarbaru – 4,14 ha, ziemniaków – 4,16 ha.

Wiodącym kierunkiem produkcji jest malina jesienna, której powierzchna jest sukcesywnie powiększana. Uprawiana jest głównie odmiana ‘Polana’, która najlepiej sprawdza się
w tutejszych warunkach. Aby zwiększyć ofertę towarową, rolnik w ostatnim czasie wprowadził nowe odmiany malin: ‘Poemat’ i ‘Polesie’.

W gospodarstwie znajdują się odpowiednie pomieszczenia do przechowywania owoców i zbóż oraz maszyny dostosowane do produkcji. Gospodarstwo posiada chłodnię na 10 t wsadu do przechowywania owoców miękkich w oczekiwaniu na transport do odbiorców. Ponadto owoce miękkie sprzedawane są do Zakładu Zrzeszenia Producentów Owoców i Warzyw Fram-Pol we Frampolu.

 

III miejsce – Bartosz Mazur z Rączyny, pow. przeworski

Gospodarstwo Bartosza Mazura zajmuje powierzchnię ponad  12 ha i nastawione jest na roślinną produkcję towarową.

W gospodarstwie uprawy są zróżnicowane. Wiodącymi kierunkami produkcji jest porzeczka na powierzchni 5,66 ha. Ponadto, w nieco mniejszej ilości uprawiane są: gryka zwyczajna - 0,96 ha, aronia czarnoowocowa - 0,84 ha, malina odmiana ‘Polesie’ - 0,50 ha, rabarbar - 0,48 ha, truskawka - 0,45 ha
i zboża (żyto) - 1,40 ha. Gospodarstwo stosuje dopuszczone w rolnictwie ekologicznym nawozy organiczne i mineralne, tj. granulowany nawóz z obornika kurzego BIOPOWER firmy Bioeko PJ Sp.
z o.o. czy nawóz wapniowo-węglanowy GranWap. Ponadto w międzyrzędzia wsiewana jest koniczyna biała, w celu poprawy żyzności gleb. W 2018 r. pan Bartosz korzystał z działania „Restrukturyzacji małych gospodarstw”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zakup gruntów rolnych. W przyszłości planuje powiększenie areału gospodarstwa i rozwój asortymentu upraw roślin warzywniczych.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za zaprezentowanie swoich gospodarstw oraz za zaangażowanie w promocję rolnictwa ekologicznego, w tym stosowanie dobrych praktyk przyjaznych środowisku naturalnemu.   

Opracowała: Natalia Antoniewska